Aedes Benchmark 2018: "Met en van elkaar leren blijft enorm belangrijk"

Sarie Sleenhof

Donderdag 22 november werden op een landelijk congres voor woningcorporaties de resultaten uit de Aedes Benchmark 2018 bekendgemaakt. Met deze benchmark meten, vergelijken en verbeteren woningcorporaties hun prestaties.

Dat gebeurt op 5 zogenoemde prestatievelden: Duurzaamheid, Huurdersoordeel, Beschikbaarheid & betaalbaarheid, Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. Zayaz deed mee aan alle 5 de prestatievelden. En ziet op de meeste vlakken een stabiele lijn in de resultaten. 

Duurzaamheid
In 2017 scoorde Zayaz al bovengemiddeld op het prestatieveld Duurzaamheid. Mohamed Acharki, bestuurder van Zayaz: “Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema, dus het is mooi om te zien dat we hierin opnieuw vooruit zijn gegaan. Zo is de gemiddelde energetische prestatie van onze woningen (de energie index) verder verbeterd. Een mooi resultaat van onze renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Dit draagt bij aan het betaalbaar wonen voor bewoners”.

Huurdersoordeel
In het oordeel van bewoners over de dienstverlening ziet Zayaz over de afgelopen jaren een overwegend stabiele lijn. Wat betreft het oordeel van bewoners die een woning betrekken, zakt die lijn iets ten opzichte van vorig jaar. Een factor die daarin een rol speelt, is de informatievoorziening bij het zoeken naar een nieuwe woning. Die vindt men vaak te beperkt. Daar staat tegenover dat het oordeel van huurders die hun woning verlaten juist weer verbeterd is ten opzichte van 2017.

Een belangrijk aandachtspunt is het oordeel van huurders over het afhandelen van reparatieverzoeken. Acharki: “Daarbij zien we met name dat bewoners vinden dat we reparatieverzoeken sneller zouden moeten afhandelen. Vooral als het gaat om complexere problemen, zoals lekkage. Er ligt duidelijk een uitdaging voor ons om dit samen met onze leveranciers op te pakken”.

Betaalbaarheid en bedrijfslasten
Net als vorig jaar is het Zayaz meer dan gemiddeld gelukt om meer betaalbare woningen aan te bieden. Een goed resultaat, want de vraag naar betaalbare sociale huurwoningen in ’s-Hertogenbosch is groot. “Dat onze bedrijfslasten ook dit jaar onder het gemiddelde in de sector blijven, helpt hierbij”, aldus Acharki.

Onderhoud
De kosten voor het onderhoud zijn nagenoeg gelijk gebleven, en zijn daarmee iets hoger vergeleken met andere corporaties. Daarnaast heeft Zayaz – naar aanleiding  van de benchmark van vorig jaar – voor het eerst ook de ervaren woningkwaliteit gemeten. “Een belangrijke toevoeging”, vertelt Acharki. “Deze nulmeting leert ons veel over hoe bewoners de staat van onze woningen ervaren, en wat er nodig is om die te verbeteren.”

Resultaten als basis voor verbetering
De Aedes Benchmark is belangrijk voor Zayaz. “De resultaten geven ons inzicht in wat we goed doen én wat nog beter kan”, licht Acharki toe. “Met en van elkaar leren  is en blijft enorm belangrijk. Het geeft ook de transparantie waar we als corporatiesector naar streven.”

Omdat het hier wel gaat om een momentopname, combineert Zayaz de resultaten uit de benchmark met andere informatie. Bijvoorbeeld uit eigen klanttevredenheidsonderzoeken. Acharki: “We focussen ons nu op het combineren van alle informatie die er ligt om een goed totaalbeeld te vormen. Dat gebruiken we als basis voor het bepalen van de juiste verbeteracties voor 2019 en de periode daarna.” In 2019 geeft Zayaz op haar vernieuwde website gedurende het jaar inzicht in behaalde resultaten en hoe daarvan geleerd wordt.  

Meer over de Aedes Benchmark
De Aedes Benchmark is een initiatief van de branchevereniging van woningcorporaties, en bestaat sinds 2013. De uitkomsten geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. Deelname aan de benchmark is vrijwillig. En corporaties bepalen zelf aan hoeveel en welke prestatievelden zij deelnemen. Dit jaar namen 291 corporaties (90 procent) deel aan minimaal één prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen. Bekijk het volledige rapport van 2018 >>