Sleutel voor bewoners tijdelijke woningen Groote Vliet

Jacqueline Lips

Op dinsdag 4 april krijgen de nieuwe bewoners van de 32 tijdelijke woningen in Groote Vliet, Rosmalen, de sleutel van hun woning. Dit is het derde project voor spoedzoekers van woningcorporatie Zayaz in korte tijd. Eerder plaatsten we 32 tijdelijke woningen in Empel en vanaf maart zijn de 57 appartementen in Ordune, het voormalig kantoorpand in Orthen, bewoond.

Woningen voor spoedzoekers
De tijdelijke woningen blijven maximaal tien jaar staan. En zijn bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens, die met spoed een woning nodig hebben, maar via de ‘normale’ weg hier niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg inschrijftijd hebben bij WoonService. Denk daarbij aan bijvoorbeeld starters, vergunninghouders en mensen die woonruimte zoeken na echtscheiding of door werk.

Oplossing voor een spoedsituatie
Het doel van dit project is om de druk op de Bossche woningmarkt te verkleinen door een tijdelijke oplossing te bieden voor een spoedsituatie. De contracten voor deze woningen zijn daarom allemaal tijdelijk. Huurders moeten deze tijd gebruiken om actief een andere woning te zoeken. Niet voor niets behouden zij hun inschrijftijd bij WoonService. Zo komt er een snellere doorstroming.

Grote druk op de Bossche woningmarkt
De druk op de sociale woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is groot. Door verschillende ontwikkelingen voorzien gemeente, woningcorporaties en het SHP (Stedelijk Huurdersplatform) dat die druk de komende jaren alleen maar toeneemt. Eerder maakten de partijen hierover al afspraken om de komende jaren samen te werken aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in ’s-Hertogenbosch. De bouw van de tijdelijke woningen is één van die afspraken, terug te vinden in het Sociaal Woonakkoord, dat in maart 2016 is ondertekend. 

groote vliet groote vliet