Bijpraten over Social Return tijdens leveranciersbijeenkomst

Esther van Ballegooyen

Op woensdagochtend 13 december organiseren Zayaz en Weener XL een leveranciersbijeenkomst. Doel is uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan over Social Return en de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO).

Vooral omdat het (rechtstreeks) plaatsen van medewerkers bij leveranciers of op projecten moeilijker wordt. Er lijkt sprake te zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod. Hoe kunnen organisaties samen aan de slag gaan om mens en bedrijf te verbinden?

In de bijeenkomst zoeken de partners antwoord op de vragen:

  • Wat zijn de ervaringen met de invulling van Social Return/PSO bij de leveranciers, Weener XL en  Zayaz?
  • Wat is er te doen om de mismatch tussen vraag (te verrichten werkzaamheden bij de leveranciers) en het aanbod (medewerkers van Weener XL met een afstand tot de arbeidsmarkt) te verkleinen?
  • Hoe kunnen de partijen gezamenlijk bijdragen aan duurzame arbeid voor de doelgroep?

Direct ideeën uitwerken
In de bijeenkomst is eerst aandacht voor de resultaten op het gebied van Social Return dit jaar. Ook komt aan bod welke bedrijven bezig zijn met PSO-certificering. Daarnaast geven we inzicht in de mismatch tussen vraag en aanbod, bekeken vanuit de verschillende partijen. In kleine groepjes worden ideeën concreet uitgewerkt om verder op te pakken na de bijeenkomst.