Zayaz en Tiwos delen positieve ervaringen na visitatie-experiment

Sarie Sleenhof

In 2017 stond voor zowel Zayaz als collega-corporatie Tiwos (Tilburg) de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Met elkaar - én met visitatiebureau Pentascope - besloten wij gebruik te maken van de experimenteerruimte die de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) sinds kort biedt. Het resultaat: een mooie basis om de methodiek van visitatie (verder) te verbeteren.

Onafhankelijke beoordeling
Tijdens een visitatie geeft een onafhankelijke commissie een (gestructureerde) beoordeling over het maatschappelijk presteren van een woningcorporatie. Zo verantwoorden corporaties zich lokaal over hun prestaties en krijgen zij handvatten voor verdere verbetering. De visitatie is bij uitstek een instrument dat de lokale samenwerking van corporaties, gemeenten en huurders kan versterken. Bovendien kunnen lokale belanghebbenden zich tijdens een visitatie uitspreken over het functioneren van de corporatie. Daar hechten corporaties veel waarde aan.

Toegevoegde waarde van visitatie vergroten
Reden genoeg voor de SVWN om juist op het lokale maatschappelijk gesprek in te zoomen, en te kijken waar nog winst te behalen valt. Zij gaven corporaties ruimte om hiermee te experimenteren. En van die ruimte maakten wij en Tiwos dus dankbaar gebruik. “We wilden op deze manier bijdragen aan het vergroten van de toegevoegde waarde van visitatie”, aldus René Scherpenisse, directeur bestuurder Tiwos. “Voor woningcorporaties en belanghebbenden in heel Nederland”.

Lokale verantwoording en slimme verbindingen
Samen met Pentascope richtten de corporaties een deel van het visitatieproces anders in: belanghebbenden werden op een andere manier betrokken. En zij bepaalden zelf de thema’s waarop ‘hun’ corporatie werden beoordeeld. Daarnaast combineerde Zayaz de visitatie met de governanceinspectie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Op die manier werd onderzocht hoe slimme verbindingen kunnen helpen de ‘stapeling’ in verantwoording te voorkomen.  

Publieke waarde 
Belanghebbenden waren enthousiast over de manier waarop zij bij de visitaties werden betrokken, en de manier waarop het maatschappelijk gesprek werd gevoerd. Ook de betrokken partijen kijken tevreden terug op het experiment. “We verbonden onze prestaties nadrukkelijker aan het lokale samenspel en de lokale verantwoording. En brachten verschillende perspectieven bij elkaar. Voor ons had dat grote meerwaarde,” aldus Mohamed Acharki (directeur bestuurder Zayaz). “We hopen dat de visitatie-methodiek zich hierop gaat onderscheiden. Dat helpt bij het inzichtelijk maken en vergroten van onze publieke waarde als sector.”

Vervolg
Momenteel worden ervaringen geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. Niet alleen naar aanleiding van dit experiment, maar ook van andere experimenten die op verschillende plaatsen in Nederland gehouden worden. Alle ervaringen samen vormen de bouwstenen voor de door-ontwikkeling van de visitatiemethodiek.

Meer weten over de experimenten van het SVWN? Kijk op www.visitaties.nl/experimenten >>