Start experiment met lotingwoningen op 1 februari

Jacqueline Lips

De druk op de Bossche woningmarkt is hoog. Toch willen de gemeente ’s-Hertogenbosch, het Stedelijk Huurdersplatform en de woningcorporaties dat mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, minder wachttijd hebben. Om te onderzoeken of actief woningzoekenden sneller kunnen worden geholpen, start op 1 februari een gezamenlijk experiment op www.woonservicedenbosch.nl. Vanaf dan kunnen alleen actief woningzoekenden reageren op woningen die via loting op WoonService worden aangeboden.

Wat houdt het experiment in?
Vanaf 1 februari 2018 kunnen alleen actief woningzoekenden reageren op lotingwoningen. Dat zijn woningen die letterlijk worden ‘verloot’ onder degenen die hebben gereageerd. Bij het toewijzen van deze woningen speelt inschrijfduur dus geen rol. Binnen dit experiment zijn actief woningzoekenden mensen die in 6 maanden minimaal 26 keer op een woning hebben gereageerd. En in die periode nooit een woning geweigerd hebben.

Woningzoekenden die minder vaak op woningen hebben gereageerd – of een woning hebben geweigerd – kunnen vanaf 1 februari alleen op woningen reageren die niet via loting op WoonService worden aangeboden.

Doel van het experiment
Met dit experiment onderzoeken de corporaties of actief woningzoekenden sneller kunnen worden geholpen. Ook willen zij beter inzicht krijgen in de behoeften van woningzoekenden. Daarmee hopen zij vraag en aanbod van woningen beter op elkaar aan te sluiten. De corporaties organiseren het experiment in goed overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform.

Duur van het experiment
Het experiment duurt één jaar, tot 1 februari 2019. Tijdens deze periode wordt het aantal lotingwoningen verhoogd (van 25% naar 33% van het totaal aantal aangeboden woningen). Ook wordt gemonitord wie voldoet aan de voorwaarden van ‘actief woningzoekende’, en dus kan reageren op lotingwoningen. Het kan zijn dat iemand op 1 februari 2018 nog niet vaak genoeg heeft gereageerd om aan de voorwaarden te voldoen, maar later in het jaar wel. In dat geval kan die woningzoekende alsnog meedoen en reageren op lotingwoningen. 

Lees hier veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.