Ons jaarverslag over 2017 is verschenen

Sarie Sleenhof

Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken willen we mensen mee laten doen in en aan de samenleving. Daar zijn wij van. Samen met onze partners en belanghebbenden hebben wij ons ook in 2017 juist daarop gefocust. Hoe we dat gedaan hebben, leest u in ons jaarverslag.

We hebben in 2017 veel voor elkaar gekregen 
Zo leverden we 101 nieuwe woningen op. En we renoveerden, verbeterden en verduurzaamden ruim 400 bestaande woningen. De huurverhoging hielden we beperkt, in samenwerking met de andere Bossche woningcorporaties. En we gaven ruimte aan experimenten en initiatieven die ons verder brengen.   


Er kwam een nieuw ondernemingsplan 
Dit kwam tot stand in nauwe samenwerking met belanghebbenden: bewoners, collega’s en onze partners in de stad. Het resultaat was een reisgids die ons de weg wijst tot 2020. Er staat in waarvoor we gaan en staan de komende jaren. 

We staan voor een solide organisatie 
Het lukte ons ook in 2017 steeds vaker om ‘het goede’ te doen vanuit de solide organisatie die we willen zijn. Op verschillende gebieden – waaronder governance – gaat het goed met Zayaz. Dat bleek bijvoorbeeld uit de management letter van de accountant, en de beoordelingen van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).   

Ook financieel staan we er goed voor 
Al is een deel van ons eigen vermogen vooral vermogen op papier: in onze jaarrekening is sprake van een ‘beklemd’ deel van € 906 miljoen. Dit geld zit in de stenen van onze woningen. En een steen is geen bankbiljet: je kunt met je huis geen rekeningen betalen. Ook niet als woningcorporatie. 

Benieuwd naar ons volledige jaarverslag? Klik hier >>