Onderzoek Kruiskamp: resultaten en vervolg

Sarie Sleenhof

Op 14 september overhandigde een groep bewoners uit de Kruiskamp ons een ‘zwartboek’ met daarin verzamelde klachten over vocht-, schimmel- en tochtproblemen in woningen. We spraken met de bewonersgroep af dat we een onderzoek zouden starten, om goed inzicht te krijgen in de problemen (en mogelijk oorzaken).

Vrijdag 26 oktober presenteerden wij ons onderzoek aan Actiecomité Kruiskamp en de Huurdersbelangenvereniging Zayaz. Dat was een constructief gesprek, waar we positief op terugkijken.

Er stond een renovatie op de planning
Belangrijkste uitkomst van het onderzoek en de presentatie vorige week, was dat er werk aan de winkel is. Gelukkig zijn we voor een deel van de woningen waar het om gaat (omgeving Generaal Rosslaan) al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor een renovatie.

Eerder was het besluit hiervoor - en dus de globale planning – helaas nog niet definitief. En konden we de huurders hierover nog niets vertellen. Nu dus wel. Inmiddels hebben zij een brief gekregen hierover. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2020.

We renoveren niet alle woningen waar het in het onderzoek om ging
Een deel van de woningen is enkele jaren geleden al opgeknapt. Voor deze woningen kiezen we een andere aanpak. We hebben het Actiecomité gevraagd ons te helpen een onafhankelijk expert te kiezen, die de woningen gaat onderzoeken. Deze expert gaat ons advies geven over wat we moeten doen om de problemen te verhelpen.

Tot slot zijn we vastbesloten om als Zayaz te leren van deze situatie
We zijn nagegaan in hoeverre de problemen die nu naar boven komen, al bij ons bekend waren. Dat was deels het geval, en deels niet. We begrijpen dat daardoor een deel van de bewoners zich niet (goed) gehoord voelt door ons. Dat betreuren wij. En daarvoor bieden we onze excuses aan.

Met elkaar bekijken we nu wat er concreet nodig is om ervoor te zorgen dat bewoners zich (beter) door ons gehoord voelen. Nu en in de toekomst.

Wij bedanken alle bewoners die hebben meegedaan aan het onderzoek
Ook namens het Actiecomité Kruiskamp. Als u meer details wilt weten over (de resultaten van) het onderzoek, kunt u deze bij het Actiecomité opvragen via actiecomitedekruiskamp@gmail.com.

Vorige week gaf de SP te kennen dat zij Zayaz hebben genomineerd voor de Schimmelschandpaal 2018. Goed dat de SP nu landelijk aandacht vraagt voor dit onderwerp. Maar problemen met vocht en schimmel moeten juist lokaal (in de gemeente of regio) worden aangepakt, door corporaties, GGD én bewoners samen. Dus schimmelschandpaal of niet: we doen er alles aan om er samen uit te komen.


Wij vragen bewoners om vooral met ons in contact te blijven als er dingen niet (of juist wél) goed gaan. Bel hiervoor met onze klantadviseurs: 073 - 648 24 00. Of stuur een e-mail naar klantenservice@zayaz.nl.