Onderzoek naar vocht, schimmel en tochtproblemen in Kruiskamp

Sarie Sleenhof

Op vrijdag 14 september kreeg Zayaz van een groep bewoners uit de Kruiskamp een ‘zwartboek’ overhandigd, met daarin verzamelde klachten over vocht, schimmel en tocht. Er werden meer klachten gemeld dan wij tot nu toe konden achterhalen. Daarom starten we een onderzoek.

Er is een kerngroep samengesteld, die nu werkt aan een plan van aanpak. De eerste vervolgstappen zijn inmiddels bepaald. Deze zijn als volgt:

Bewoners betrekken
We betrekken bewoners bij ons onderzoek. Niet alleen omdat we transparant willen zijn, maar ook omdat bewoners hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer inspraak. En zich niet gehoord voelen.

Afspraken vastleggen
Deze week bekijken we hoe we de samenwerking met bewoners concreet vorm kunnen geven. En leggen we rollen (en verwachtingen over en weer) met elkaar vast.  

Start onderzoek: brief naar bewoners
Bewoners uit de straten die in het zwartboek staan, krijgen binnenkort een brief van ons. Daarin roepen wij hen op om (alsnog of opnieuw) hun problemen met vocht, schimmel en/of tocht bij Zayaz te melden. Zij kunnen dit vanaf volgende week via een online formulier doen. Maar uiteraard kunnen bewoners ons ook bellen of een e-mail sturen.

Vervolgoverleg
Op 26 oktober is er een vervolgoverleg met de bewonersgroep die we gesproken hebben op 14 september. Wij praten hen dan bij over de stand van zaken.