Prestatieafspraken 2018 Wonen ’s-Hertogenbosch ondertekend

Esther van Ballegooyen

Op 6 december ondertekenden de Bossche woningcorporaties, het huurdersplatform en de gemeente de prestatieafspraken voor 2018. De partijen gaan samen voor vitale wijken met voldoende, betaalbare en passende sociale woningen.

In de prestatieafspraken leggen de corporaties, gemeente en huurdersplatform vast wat ieder bijdraagt aan het realiseren van de lokale, volkshuisvestelijke doelstellingen. De belangrijkste afspraken zijn:

  • Sneller bouwen en nieuwe locaties, met aandacht voor speciale doelgroepen.
  • Extra aandacht voor actief en urgent woningzoekenden, onder meer met een proef.
  • Zelfstandig thuis wonen in een prettige en veilige wijk. Hierbij is aandacht voor mensen met een zorg- of begeleidingsvraag, senioren die langer thuis willen blijven wonen en de aanpak van woonoverlast.
  • Betaalbare woonlasten, door matiging van directe woonlasten. Daarnaast zetten we stevig in op preventie, vroegsignalering, maatwerk en het vergemakkelijken van regels.
  • Verduurzamen van woningen, woonomgeving en energielevering. Hierbij is aandacht voor energie neutrale nieuwbouw en zonnepanelen.

Wilt u meer weten? Lees dan het hele persbericht. op de website van de gemeente.