Geschillencommissie

Sarie Sleenhof

Heeft u een klacht bij ons ingediend en bent u niet tevreden over de afhandeling? Of komen we samen niet tot een oplossing van een probleem? Meld het bij onze Geschillencommissie.

De Geschillencommissie is onafhankelijk en beoordeelt uw geschil
De commissie bestaat uit vier leden. Op basis van hun oordeel, brengen zij een advies uit aan het bestuur van Zayaz.

Gebruik dit formulier om uw geschil melden bij de Geschillencommissie
Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres. U hoort binnen vijf werkdagen van ons hoe het verdergaat.

Geschillencommissie Zayaz t.a.v. C. Stump
Antwoordnummer 11002
5200 VC ’s-Hertogenbosch

U kunt ook een e-mail sturen: geschillencommissie@zayaz.nl. Of bellen op telefoonnummer 073 – 6482 776. 

De Geschillencommissie stuurt uw melding naar Zayaz
Zij probeert voor u tot een oplossing te komen. Lukt dat niet? Dan bepaalt de Geschillencommissie of zij uw geschil behandelt.

Wordt uw geschil behandeld, dan krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting
Na deze zitting brengt de Geschillencommissie een advies uit aan het bestuur van Zayaz. Het bestuur is niet verplicht dit advies op te volgen.

Als u het niet eens bent met het advies van de Geschillencommissie, kunt u juridische stappen overwegen
U kunt niet in beroep gaan tegen het advies. 

De Geschillencommissie werkt volgens een reglement en schrijft elk jaar een jaarverslag
Het bestuur van Zayaz en de Huurdersbelangenvereniging (HBV-Zayaz) hebben het reglement samen opgesteld. In het jaarverslag kunt u lezen over de geschillen die al dan niet zijn behandeld.

vraag