Huurtoeslag

Zayaz Administrator

Huurt u een woning? Dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid aan de kosten van het huren van een woning. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op huurtoeslag.

Aanvragen huurtoeslag
Op de website van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen. U kunt het aanvraagformulier ook opvragen via de Belastingtelefoon (0800-0543). Zorg dat u uw BurgerServiceNummer bij de hand heeft als u belt.

Geef wijzigingen door aan de Belastingdienst
Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw inkomen of de samenstelling van uw huishouden? Geef dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst! Zulke veranderingen hebben invloed op de hoogte van uw huurtoeslag.

Meer informatie
Heeft u vragen over de huurtoeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst of kijk op www.toeslagen.nl.

 

huurbetalingen