Huurverlaging

Zayaz Administrator

In sommige gevallen kunt u huurverlaging aanvragen. Bijvoorbeeld als uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft. Of als het inkomen van uw huishouden gedaald is.

Onderhoudsgebreken
Vertoont uw woning ernstige onderhoudsgebreken en vindt u dat wij deze niet goed verhelpen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Dat kan telefonisch of via e-mail: klantenservice@zayaz.nl. U kunt ook de Geschillencommissie inschakelen. Meer informatie over wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Zodra uw melding bij ons binnen is, hebben wij 6 weken de tijd om met een oplossing te komen voor eventuele problemen. Repareren wij de gebreken niet (goed)? Dan kunt u 6 maanden na de melding huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie beslist of u recht heeft op huurverlaging. Zolang er nog geen uitspraak is van de Huurcommissie, moet u de oude huurprijs blijven betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
U kunt ook huurverlaging aanvragen na een inkomensafhankelijke huurverhoging. Er zijn 2 opties:

1. U komt in aanmerking voor huurverlaging wanneer de samenstelling van uw huishouden verandert na 1 juli 2018 én het huishoudinkomen hierdoor zakt naar een lagere inkomenscategorie dan op uw inkomensverklaring van 2017 staat.
2. U komt in aanmerking voor huurverlaging wanneer het huishoudinkomen over het hele jaar 2018 is gedaald naar een lagere inkomenscategorie dan op uw inkomensverklaring van 2017 staat (deze kunt u vanaf juni aanvragen bij de Belastingdienst).

Klik hier voor het aanvraagformulier huurverlaging

huurbetalingen