Huur opzeggen

Administrator

De huur opzeggen is één van de eerste zaken die u doet als u gaat verhuizen. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen en binnen welke termijn dit kan.

Wilt u de huur opzeggen?
Ga dan naar Mijn Zayaz om dit direct te regelen. U kunt de huur elke dag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand. Deze termijn start op de datum dat wij uw opzegging hebben ontvangen. Valt de einddatum van uw huurcontract in het weekend of op een feestdag? Dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Opzeggen in geval van overlijden
Erfgenamen van een overleden huurder kunnen de huur van de woning opzeggen via Mijn Zayaz of het formulier Huuropzegging. Zodra wij de opzegging hebben verwerkt, ontvangt u van ons een bevestiging. En plannen wij met u een afspraak voor een woningopname met onze opzichter.

Woningopname
Als u de huur heeft opgezegd, komt de opzichter bij u langs. Die geeft aan wat er nog gedaan moet worden om de woning in goede staat te brengen. Lees meer over de woningopname.

Heeft u de huur opgezegd en heeft u spullen ter overname?
Als er een nieuwe huurder bekend is voor uw woning, dan kunt u onderling afspraken maken over het overnemen van spullen

Eindafrekening
Binnen twee weken na uw laatste huurdag ontvangt u een eindafrekening op uw nieuwe adres. Hierin staat of u nog geld krijgt van ons of wij van u. Als u teveel heeft betaald, storten wij dat bedrag terug op uw rekening. Moet u nog huur betalen of zijn er kosten gemaakt omdat u de woning niet goed heeft opgeleverd? Dan zit er een acceptgirokaart bij de eindafrekening, waarmee u het bedrag naar ons kunt overmaken.

Tips als u gaat verhuizen

  • Geef uw nieuwe adres door aan instanties. Bijvoorbeeld de leverancier van uw telefoon, tv en internet.
  • Geef de meterstanden door aan uw energieleverancier en Brabant Water. Zijn er in uw woning warmtemeters geplaatst? Dan neemt de opzichter de standen op.
  • ​Geef uw adreswijziging door via post.nl. U kunt daar gratis en snel aan veel bedrijven uw nieuwe adres doorgeven. Ook kunt u de post laten doorsturen. Hier moet u wel voor betalen.
huurcontract