Samenwonen / Inwonen

Sarie Sleenhof

Komt er iemand bij u wonen? Bijvoorbeeld een partner of familielid? Dat kan, maar u moet wel van tevoren toestemming aanvragen via dit formulier.

Voor samenwonen gelden een paar voorwaarden:

  • Uw woning moet groot genoeg zijn. Het aantal mensen moet passen bij de grootte van de woning.
  • Degene die bij u komt wonen mag ergens anders geen overlast hebben veroorzaakt of andere wanprestatie hebben geleverd. Denk hierbij aan kweken van hennep, drugsactiviteiten, prostitutie, etc.
  • Degene die bij u komt wonen, is geen contractant. Hij of zij heeft geen rechten en plichten. U blijft dus verantwoordelijk voor het betalen van de huur. En voor het gedrag van degene die bij u komt wonen. Gaat u verhuizen? Dan moet iedereen die bij u inwoont ook verhuizen.

Geef binnen 5 dagen de verhuizing door aan de gemeente
En staat de persoon die bij u komt wonen ingeschreven als woningzoekende bij WoonService? Geef dan ook daar de adreswijziging door. Dit kan heel eenvoudig via uw persoonlijke pagina bij WoonService.

Controleer of er iets verandert in uw toeslagen of uitkering!
DIt kan namelijk het geval zijn als er iemand bij u komt wonen. Er kunnen ook gevolgen zijn voor uw jaarlijkse huurverhoging. Ga dus van tevoren goed na of er iets voor u verandert. Zo voorkomt u dat u onverwachts geld moet (terug)betalen.

Uw partner kan na 2 jaar medehuurder worden
U moet dan meer dan 2 jaar samen met uw partner een “duurzame gemeenschappelijke huishouding” hebben gevoerd én dit kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met een samenlevingscontract, een gezamenlijke bankrekening of verzekering.

Medehuurderschap vraagt u aan via Mijn Zayaz of met dit formulier 
Keuren wij de aanvraag goed, dan wordt uw partner wél contractant. Hij of zij krijgt daarmee dezelfde rechten en plichten als u. 

Kinderen, broers en zussen kunnen meestal geen medehuurder worden
Dit kan niet omdat u met een kind, broer of zus geen 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' voert. Soms maken we een uitzondering, bijvoorbeeld als een ouder zonder de zorg van een inwonend kind niet zelfstandig kan wonen. In zo'n situatie kan uw kind met dit formulier medehuurderschap aanvragen. Hij of zij moet dan wel bewijzen meesturen waaruit blijkt dat het nodig is dat wij een uitzondering maken.