Woningaanpassingen (Wmo)

Sarie Sleenhof

Het kan zijn dat u als huurder aanpassingen in uw woning nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze aanpassingen zijn wettelijk geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De afkorting Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’
Deze wet geldt sinds 1 januari 2007 en is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat in de Wmo is geregeld. De wet regelt bijvoorbeeld de hulp bij het huishouden, maar ook woningaanpassingen.

Woningaanpassingen zorgen ervoor dat u zelfstandig kunt blijven wonen
Onder de Wmo vallen aanpassingen die langer dan zes maanden nodig zijn en helpen bij ‘normale woonfuncties’, zoals eten, slapen en wassen. De Wmo geldt dus niet voor aanpassing van een hobby-, werk- of recreatieruimte.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
Het uitgangspunt van de Wmo is dat eerst wordt gekeken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld. Mensen die zelf geen ondersteuning kunnen regelen, kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning uit de Wmo. Bijvoorbeeld mensen met beperkingen door ouderdom, handicap, chronische (sociaal-) psychische problemen en (ouders van) kinderen met opvoedproblemen. Ook ambulante verslavingszorg valt onder de Wmo.

Voorbeelden van woningaanpassingen die via de Wmo kunnen worden aangevraagd:
- een traplift;
- een verhoogd toilet;
- een douchezitje;
- het verbreden van deuropeningen;
- het verwijderen van drempels.

De gemeente betaalt uw woningaanpassing als u daar recht op heeft
Het kan echter zijn dat bij bepaalde (kleine) aanpassingen een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld bij beugels, anti-slipstickers voor de badkamer, verhoogd toilet of thermostatische kranen. Deze moet u zelf kopen. De gemeente kan u eventueel verwijzen naar een leverancier of een bedrijf dat u helpt bij de montage.

Meer informatie over de Wmo of woningaanpassingen vindt u op de website van de gemeente
Via deze pagina kunt u ook een afspraak maken met de gemeente. Liever mailen of bellen? Dat kan ook: gemeente@s-hertogenbosch.nl of telefoonnummer 073 - 615 51 55.

Let op: bovenstaande informatie geldt specifiek voor de gemeente
’s-Hertogenbosch. Woont u ergens anders en wilt u meer weten over de Wmo? Neem dan contact op met uw gemeente.