Huurcontract aanpassen

Zayaz Administrator

Gaat u trouwen of scheiden, of is er iemand overleden? Dit heeft gevolgen voor uw huurcontract. U past het eenvoudig aan via Mijn Zayaz.

Hoe pas ik mijn contract aan?
Geef direct uw wijziging door via Mijn Zayaz. U moet wel een account aanmaken om dit te kunnen doen.

Hoe werkt het per situatie?

Trouwen
Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan is uw partner volgens de wet automatisch medehuurder. Ook als zijn/haar naam niet op het huurcontract staat. U heeft dus dezelfde rechten en plichten: u krijgt allebei huurbescherming en bent samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

Scheiden
Als u gaat scheiden, dan bepaalt de rechter wie de woning krijgt. Wij zetten het huurcontract op naam van degene aan wie de rechter de woning heeft toegewezen. Om dit te kunnen doen, hebben wij een kopie van de rechterlijke uitspraak, een bewijs van inschrijving in het Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig.

Overlijden
Wanneer uw partner is overleden, moet u het huurcontract laten aanpassen. Wat u precies moet doen, hangt af van de situatie. Was u medehuurder of niet? Getrouwd of alleen samenwonend? Voor kinderen, broers en zussen geldt in de meeste gevallen dat zij de woning moeten verlaten als de hoofdhuurder overlijdt.

Klik hieronder op de situatie die voor u geldt voor meer informatie over wat u moet doen bij overlijden:

Mijn ouder, broer of zus was hoofdhuurder.
Mijn partner en ik waren getrouwd of hadden een geregistreerd partnerschap.
Mijn partner en ik woonden samen en ik ben medehuurder.
Mijn partner en ik woonden samen, maar mijn naam staat niet op het huurcontract.
Mijn partner en ik woonden samen, maar voerden geen gemeenschappelijke huishouding.