Veiligheid achterpaden

Zayaz Administrator

Veel woningen die wij verhuren, grenzen aan een achterpad. Handig, want dan kunt u bijvoorbeeld met een fiets of kinderwagen via de achterdeur naar binnen. Voor de veiligheid is het wel belangrijk dat bewoners deze achterpaden netjes en begaanbaar houden.

Het achterpad hoort bij de woning die u huurt
Alle achterpaden bij onze huurwoningen zijn eigendom van Zayaz. Dus als u een woning bij ons huurt met een achterpad, huurt u ook het stukje achterpad dat aansluit op uw woning. Bewoners zorgen er met elkaar voor dat het pad veilig blijft. Want een achterpad kan in een noodgeval ook een vluchtweg zijn. 

Ook zijn er afspraken die kunnen helpen als u uw achterpad veiliger wilt maken
Dankzij deze afspraken - die wij hebben gemaakt met de gemeente en BrabantWonen - wordt het voor bewoners makkelijker om initiatief te nemen om het achterpad veiliger te maken. U kunt hiervoor eventueel een financiële bijdrage krijgen.

Ook uw achterpad veiliger maken? Overleg eerst met uw buren 
Voordat er iets aan uw achterpad kan worden gedaan, is het belangrijk dat u onderzoekt of er draagvlak is in de buurt. U moet hiervoor zelf het initiatief nemen. Uiteraard helpen wij hier graag bij.

Willen de buren meedoen?
Dan krijgt u (via uw verhuurder, bijvoorbeeld Zayaz) meer informatie over de mogelijkheden, en de eventuele financiele bijdrage die beschikbaar is. Samen maakt u afspraken over het vervolg.

Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier
Of stuur een e-mail naar klantenservice@zayaz.nl

buiten de woning