Tuin, schutting(en) en achterpad

Sarie Sleenhof

Huurders moeten zelf zorgen voor het onderhoud van de tuin. Dat geldt ook voor het onderhoud aan schuttingen (of andere erfafscheiding) en het netjes en begaanbaar houden van het achterpad.

In het Besluit Kleine Herstellingen staat wat huurders zelf moeten doen
Daarin staat bijvoorbeeld dat huurders er zelf voor moeten zorgen dat:

- het gras wordt gemaaid;
- gebroken tegels worden vervangen;
- (houten) schuttingen en hekken onderhouden blijven;
- onkruid regelmatig wordt weggehaald, ook tussen tegels van opritten, achterpaden, toegangspaden en terrassen;
- het achterpad of brandgang netjes en begaanbaar (en dus veilig) is;
- er regelmatig wordt gesnoeid, en dat dode planten worden weggehaald of vervangen.ngen van dode planten.

(Houten) schuttingen en hekken onderhouden huurders ook zelf 
Volledig houten erfafscheidingen (schuttingen, hekken, etc), begroeiing (bijvoorbeeld klimop) en de scheiding tussen de woningen onderling moet u als huurder zelf onderhouden. Of vervangen als het nodig is. 

Ook kapotte planken of segmenten van een schutting, moet u zelf vervangen. En u moet ervoor moet zorgen dat de schutting goed recht staat. Is uw schutting geverfd of gebeitst? Dan moet u deze regelmatig verven of beitsen.

Uitzondering: stenen of stalen schutting/hek
Heeft u een stenen of stalen schutting/hek in de tuin? Dan verzorgt Zayaz het onderhoud.