Inkomensgrenzen

Sarie Sleenhof

Corporaties moeten zorgen dat de juiste woning bij de juiste huurder terecht komt. Een belangrijke voorwaarde is dat huurders een woning krijgen die past bij hun inkomen. 

Maximale huur voor huurders met recht op huurtoeslag
De overheid bepaalt of een huishouden recht heeft op huurtoeslag. Dit hangt af van het inkomen. Daarvoor zijn grenzen gesteld.

Vervolgens bepaalt de overheid ook hoe hoog de maximale huur mag zijn voor iemand met recht op huurtoeslag. Voor de maximale huurprijzen gelden ook grenzen. Die grenzen staan vast voor elke inkomensgroep. 

U vindt alle inkomensgroepen en maximale huurprijzen die daarbij horen in dit overzicht.

Een voorbeeld
Een huishouden bestaat uit een echtpaar met één kind. Zij verdienen bij elkaar minder dan € 30.150 per jaar. Dat betekent dat ze alleen kunnen reageren op woningen met een huurprijs tot € 635,05. Zij kunnen niet reageren op duurdere woningen.


Zoekt u een sociale huurwoning en heeft u recht op huurtoeslag?
Bekijk welke maximale huurprijs past bij uw belastbare huishoudinkomen (uw jaarinkomen en dat van eventuele medebewoners - inkomen van eigen kinderen die bij u wonen, telt niet mee). Zo weet u op welke woningen u kunt reageren. U kunt dus niet reageren op woningen met een hogere huurprijs dan de huurprijs die past bij uw inkomen.

Heeft u géén recht op huurtoeslag?
Dan gelden de genoemde regels niet voor u. U kunt alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 592,56 (afhankelijk van leeftijd en gezinsgrootte).

Zorg ervoor dat uw inschrijving bij WoonService klopt
Want dan ziet u direct bij het reageren op een woning of deze past bij uw inkomen. Wel zo handig! Vul dus op uw inschrijving een recent geschat verzamelinkomen  én de juiste gezinsomvang in. En log regelmatig in op uw persoonlijke account om te controleren of uw gegevens nog kloppen. Gaat u op een woning reageren? Zorg er dan voor dat u een actuele inkomensverklaring in huis heeft.

Inkomen onlangs gestegen? Dan kunt u reageren op duurdere huurwoningen
Is uw jaarinkomen onlangs gestegen tot boven de € 22.200 (eenpersoons huishoudens) of € 30.150 (meerpersoonshuishoudens)? Dan kunt u reageren op duurdere huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68. Vul hiervoor uw hogere inkomen in op uw inschrijving bij WoonService Den Bosch.

Misschien staat dit hogere inkomen nog niet op uw inkomensverklaring. Dat is niet erg. Wij toetsen uw inkomen in dat geval op basis van andere gegevens, bijvoorbeeld een loonstrookje.

Inkomen onlangs gedaald? Dan kunt u reageren op goedkopere huurwoningen
Als u op deze woningen wilt kunnen 
reageren, vult u uw huidige, lagere inkomen in op uw inschrijving. Ook in dit geval is het niet erg als u lagere inkomen nog niet op uw inkomensverklaring staat. 

Meer informatie over de regels bij woningtoewijzing staat in onze vraag- en antwoordlijst en op WoonService.
U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen via klantenservice@zayaz.nl.