Wethouder geeft samen met vertegenwoordigers wijkraad en cliëntenraad startsein

​​​Een modern zorggebouw dat voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dat is het nieuwe Zuiderschans in 's-Hertogenbosch-Zuid. Gisteren ging de nieuwbouw officieel van start.

Met een klap op de spreekwoordelijke eerste paal verrichtte wethouder Roy Geers de symbolische starthandeling. Hij deed dat in bijzijn van Gerard Schouten van de wijkraad Zuid en Richard Schepman van de cliëntenraad van ouderenorganisatie Van Neynsel. Eind volgend jaar staat op deze locatie aan het Sweelinckplein een duurzaam en toekomstbestendig gebouw dat betaalbaar wonen, zorg en ontmoeten bij elkaar brengt.

Innovatief zorgconcept
Zuiderschans wordt één gebouw met 2 woonsoorten en een ontmoetingsplein. Een plek waar mensen wonen, werken, verblijven en ontmoeten. Niet alleen de bewoners, maar ook familieleden, mantelzorgers, zorgmedewerkers, wijkbewoners, instanties, verenigingen en leerlingen van onderwijsinstellingen. Dit innovatieve zorgconcept biedt plek aan 83 sociale huurappartementen voor mensen vanaf 65 jaar – voor wie zorg dus altijd binnen handbereik is - en 44 woningen voor mensen met dementie, verdeeld over diverse groepswoningen.

Gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid
Senioren willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, en het liefst met zorg dichtbij huis. Dit wordt ook vanuit de overheid gestimuleerd en vraagt wat van de samenleving. De gemeente, woningcorporatie Zayaz en Van Neynsel ontwikkelen daarom in gezamenlijkheid deze nieuwe vorm van wonen en zorg. Ook vanuit de wijk is veel animo voor een woning in Zuiderschans. Bestuurder Mohamed Acharki: "Niet vreemd als je weet dat zo'n 20% van de bewoners in 's-Hertogenbosch-Zuid 75 jaar of ouder is. We zijn van plan om een aantal huurappartementen met voorrang te verhuren aan de oudere wijkbewoners uit Zuid." Eventuele voorwaarden die hiervoor gelden, werken we nog nader uit.

Circulair & droog bouwen
Om eind volgend jaar de nieuwbouw klaar te hebben, volgt Dura Vermeer Bouw Zuid een strakke planning. Zoveel mogelijk elementen zijn aan de voorkant in detail uitgewerkt samen met installateurs, toeleveranciers en onderaannemers.

Ook het principe van 'droog bouwen' - waarbij we zoveel mogelijk bouwonderdelen vooraf in de fabriek voorfabriceren worden en op de bouwplaats monteren - zorgt ervoor dat er zo min mogelijk oponthoud is op de bouwplaats. Bovendien leidt het tot minder uitstoot van CO2 en stikstof op de bouwplaats. Zo gaan we met 'droog bouwen' voor duurzaamheid en circulariteit!