Een programma ontwikkelen om het bouwen met hout meer mainstream te maken: dat is wat Zayaz samen met 7 andere Brabantse woningcorporaties – samen goed voor meer dan 100.000 woningen en verenigd in samenwerkingsverband 'Lente' – nastreeft. Daarom ging vorige week een speciaal reisprogramma Houtbouw van start. En wordt er een samenwerking opgezet met de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland.

Ervaring
Er is steeds meer aandacht voor de toepassing van biobased materialen zoals hout in de (woning)bouw. Dat moet ook, want dit is één van de manieren om bij te dragen aan het verlagen van CO2 uitstoot én het opslaan van CO2. Maar met alleen aandacht kom je er niet.

Dat weet ook Harrie Windmüller, die als bestuurder van BrabantWonen de Brabantse 'Lente' woningcorporaties vertegenwoordigt. "In onze sector wordt nu al ervaring opgedaan, maar in de praktijk gebeurt er nog te weinig. Hout zou veel meer toegepast kunnen worden! Door collectief te leren van individuele projecten maken we gebruik van ons netwerk. Daarom vormen we nu een inkoopsamenwerking waarin we samen optrekken met RVO Nederland."

Slagkracht
In 2020 zijn meer van zulke samenwerkingen ('buyer groups') gestart, ondersteund door het Rijk en bedoeld om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te stimuleren. De woningcorporaties kunnen rekenen op de kennis, expertise en het netwerk van RVO Nederland. Windmüller: "Zij willen ons ondersteunen in uren én in middelen, maar vooral met hun netwerk en expertise. Dat vergroot onze slagkracht enorm."

Slim uitvragen
De bijdrage van de corporaties zit 'm vooral in het verkennen welke visie en strategie nodig zijn om houtbouw uit te vragen. "Daarbij kijken we ook naar wat dit betekent voor de milieu-impact en wat nodig is voor de overgang van bouwen met steen en beton naar bouwen met hout" aldus Windmüller. "En onderzoeken we hoe bouwen met hout écht een haalbare business case kan worden. Bijvoorbeeld met slim uitvragen, en met eenzelfde manier van inkopen en financieren."

Officieel van start
Tijdens deze 'Week van de Duurzaamheid' vindt de eerste bijeenkomst – volledig digitaal. Windmüller verwacht niet dat alle bijeenkomsten online zullen verlopen: "Deelnemers gaan elkaar ook fysiek ontmoeten, uiteraard coronaproof. Want de kracht van dit initiatief zit juist in het van elkaar leren, elkaar inspireren. We bouwen aan een sterk netwerk, aan betrokkenheid vanuit concreet samen gaan dóen. Wij zijn ervan overtuigd dat we houtbouw in Brabant zo écht kunnen versnellen."

Samen met de Brabantse woningcorporaties Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos en WonenBreburg vormen wij samenwerkingsverband"Lente". Met elkaar beheren wij meer dan 100.000 sociale huurwoningen. Binnen Lente werken we samen, dagen uit en verbinden op het gebied van verschillende thema's, waaronder duurzaamheid.