Huurverlaging voor grote groep huurders

Om wonen betaalbaar te houden kiezen de Bossche corporaties voor een minimale verhoging van 2,6% in plaats van de toegestane 3,1%. Bovendien krijgt een aantal huurders dit jaar geen huurverhoging, maar een huurbevriezing of zelfs huurverlaging.

Huurverlaging voor grote groep huurders
Voor huurders met een laag inkomen en een huur hoger dan €575,03 gaat de huur per 1 juli 2023 niet omhoog, maar omlaag. Deze huurders wonen relatief duur. Voor de Bossche corporaties geldt dat voor zo’n kwart van de huurders. Een flink aantal. Charlotte Beukeboom, bestuurder bij Zayaz, licht namens de Bossche woningcorporaties toe: "Met de stijgende energielasten en aanhoudende inflatie is het voor steeds meer mensen een uitdaging om rond te komen. Belangrijk is dat wonen ook voor huurders met een laag inkomen betaalbaar blijft. Door de wet eenmalige huurverlaging kunnen we ervoor zorgen dat voor deze groep huurders de woonlasten niet stijgen, maar juist dalen."

Ondersteuning op duurzaamheid
Om de woonlasten voor huurders te verbeteren, zetten de corporaties maximaal in op duurzaamheid. Zo versnellen we de verduurzaming van de woningen door bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. Om huurders ook op korte termijn een helpende hand te bieden, is stedelijk afgesproken om de huren te bevriezen van huurders die een woning huren met energielabel E, F of G. Op die manier komen we tegemoet in de relatief hoge(re) energielasten.

Inzet op maatwerk blijft nodig
Betaalbaar wonen is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Ondanks de huurverlaging en huurbevriezing voor een groep huurders, zorgen de prijsstijging van energie en aanhoudende inflatie voor spanning in de betaalbare woonlasten. Net als vorig jaar blijven we daarom inzetten op maatwerk: huurders die in de financiële problemen komen kunnen rekenen op onze hulp. De corporaties zoeken samen met deze huurders naar de best passende oplossing.

Op de websites van de Bossche corporaties leest u de specifieke afspraken rond de huurverhoging per corporatie.