Samen met onze partners werken wij er hard aan om de druk op de woningmarkt te verminderen. We willen de wachtlijsten terugdringen! Met (meer) nieuwbouwwoningen zorgen we voor permanente oplossingen. Maar die kosten tijd. Daarom werken we ook aan nieuwe oplossingen. Zoals woningen op tijdelijke locaties, de zogenaamde flexibele woningen.

Bij de NOS vertelde Mohamed Acharki vandaag over hoe we in den Bosch in 9 maanden flexibele woningen realiseerden. Een belangrijke en snelle oplossing om de wachtlijsten terug te dringen. Met elkaar (gemeente 's-Hertogenbosch, BrabantWonen en Zayaz) zetten we alles op alles om mensen aan een woning te helpen. Maar er is meer nodig.

Locaties, locaties, locaties
Er zijn onvoldoende locaties. Tot nu toe is het ons gelukt om geschikte locaties te vinden. Samen met de gemeente keken we naar geschikte plekken in de stad: groenplekken, kansen in zogenaamde pauzegebieden of gebieden waar in de toekomst industrie kan komen. Het lukt ons steeds beter om samen met de gemeente plekken te vullen. Maar nog lang niet voldoende! Dat blijven we agenderen.

Financieel geen haalbaar plaatje
Een flexibele woning is niet rendabel. Het is geen alternatief voor permanente woningen, maar een oplossing voor géén woning. Het is een noodmaatregel om de wachtlijsten terug te dringen. Goed dat we voor het verhuren van deze woningen vrijstelling krijgen voor de verhuurdersheffing. En dat de termijn 15 jaar wordt. Dat scheelt, maar het blijft geld kosten. Tegelijkertijd is het nodig dat we, naast zorgen voor méér sociale huurwoningen, huizen energiezuiniger en duurzamer maken, huren betaalbaar houden én kwetsbare wijken niet verder laten afglijden. Dat kan niet allemaal tegelijk. En ondertussen blijft de belastingdruk op de corporaties alleen maar toenemen.

Investeren in lokale woningmarkt
Door de stijgende heffingen op corporaties zien we dat het op termijn niet betaalbaar is. Die 12 miljoen per jaar is heel veel geld; geld dat onze huurders hebben opgebracht. Dat voelen wij oprecht zo. Een enorm bedrag dat we beter kunnen besteden door te investeren in de lokale woningmarkt. Willen we betaalbare huurwoningen blijven bouwen, permanent én tijdelijk, dan moet Den Haag stoppen met het heffen van belastingen op sociale huur.

Aedes deed onderzoek onder 86 woningcorporaties en publiceerde vandaag de brochure "Verplaatsbare woningen bouwen" om de ervaringen van 4 corporaties met flexibele woningen breder te delen. Het project aan de Aartshertogenlaan van Zayaz is één van de voorbeelden van hoe het wél kan. De resultaten van het onderzoek staan in de corporatiemonitor tijdelijke woningen.