Sociale projecten

Zayaz Administrator

Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken willen we mensen mee laten doen in en aan de samenleving. Dat vinden we belangrijk. Daarvoor zetten we ons actief in. Dat doen we onder andere met deze sociale projecten, op stedelijk- en wijkniveau.

Weener XL
Zayaz heeft een samenwerkingsovereenkomst met Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Weener XL begeleidt mensen met een arbeidshandicap naar geschikt werk. 
Lees meer >> 

Woonlastendebaas
Voor veel mensen nemen de woonlasten steeds verder toe. Dat baart ons zorgen. Daarom heeft Zayaz samen met de andere Bossche woningcorporaties, de gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) de handen ineen geslagen om oplossingen te bedenken voor dit probleem. Resultaat: de aanpak 'Ben jij je woonlasten de baas?'
Lees meer >> 

Copernikkel
Werkwinkel Copernikkel is een project in de wijk Boschveld (Den Bosch West). Het project stimuleert mensen in de wijk om te 'ontmoeten, werken en ontwikkelen'.
Lees meer >>

Tuingereedschap Uitleenservice
Voor huurders die willen tuinieren, maar hiervoor geen of niet het juiste gereedschap hebben. Zij kunnen bij ons gratis tuingereedschap lenen.
Lees meer >>

Boksveld Fit
Boksveld Fit is een project van Zayaz, Brabant Wonen, S-Port en Divers. Doel is om jongeren eigenaar te maken van de problematiek in hun wijk, Boschveld.
Lees meer >>

Wooncoach
Dit project doen we samen met Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) en BrabantWonen. Een Wooncoach biedt ondersteuning aan bewoner(s) bij het runnen van het huishouden en aanverwante zaken. Om zo de basis weer op orde te krijgen als dat tijdelijk zelfstandig niet lukt.
Lees meer >>

Iedereen aan de slag!
Dit project loopt in de wijk Noord (Hambaken). Hier willen we in kaart brengen wie er in de participatieladder staan.
Lees meer >>

Talentbazaar
Talentbazaar Hambaken is in oktober 2012 gestart als vervolg op het Klussenproject. Bij Talentbazaar zijn zo'n dertig jongeren tussen 8 en 13 jaar betrokken, en tien jongeren van 14 tot en met 18 jaar. Allemaal komen ze uit de wijk Hambaken.
Lees meer >>

Buurmoestuin
Achter Het Wielsem (Hambaken, Muziekbuurt) is een parkeerplaats weggehaald om moestuin 'Sunflower' voor de buurt aan te leggen. Buurtbewoners kunnen een stukje tuin adopteren en onderhouden. Het voedsel dat ze er verbouwen, is voor henzelf.
Lees meer >>

Studiekans
In februari 2015 is project Studiekans gestart in de wijken Kruiskamp, Schutskamp en Boschveld. Jongeren tussen 10 en 14 jaar die net wat begeleiding en motivatie missen voor school, kregen huiswerkbegeleiding van studenten Social Work van Avans Hogeschool. 
Lees meer >>

buiten de woning