Boschgaard

Jacqueline Lips

Initiatiefgroep Boschgaard wil voormalig buurthuis in de Graafsewijk De Patio herontwikkelen tot sociale woningbouw. Zij kwamen naar Zayaz met een plan voor een duurzaam woongebouw, met woonruimte voor een woongemeenschap en ruimte voor sociaal maatschappelijke activiteiten voor bewoners én omwonenden. Op zichzelf al een bijzonder plan. Maar daarbij wilden zij vanaf de start van de ontwikkeling het eigenaarschap hebben hierover. Juist dát aspect sprak Zayaz erg aan: eigenaarschap bij de huurder. Daarom zijn we samen aan een haalbaarheidsonderzoek gestart. We verwachten voor de zomer van 2018 een besluit te nemen. De woongroep telt nu 17 leden en werkt in verschillende werkgroepen aan het haalbaarheidsonderzoek. Ze hebben zelf een architectenselectie gehouden en hiervoor Superuse Studios geselecteerd. Deze hebben als specialisme het hergebruiken van materialen, met als visie om ‘low tech’ super energiezuinig te bouwen.

Wil je meer weten over de plannen van Boschgaard en hoe zij aan het haalbaarheidsonderzoek werken? Kijk dan hier.


Patio

Voor Zayaz is het project De Patio een kans om te experimenteren met alternatieve woonvormen, bouwwijzen, duurzaamheid, eigenaarschap bij de huurders en maatschappelijke bijdrage door huurders.

Zo helpt Boschgaard Zayaz om haar doelstellingen te halen: we willen een beweging op gang brengen van ‘consumeren’ naar ‘coproduceren’. Wij streven naar buurten en wijken waar bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun woongenot en hun directe leefomgeving. Waar zij met elkaar en, indien nodig, ondersteund door ons en onze partners op een effectieve wijze invulling geven aan een veilige, leefbare, zorgzame en vitale buurt. Bovendien sluit het aan bij onze duurzaamheidsambitie: we gaan hier experimenteren met circulair bouwen en duurzame energieopwekking.

Patio

Patio