Zuiderschans - tijdelijke bewoning

Jacqueline Lips

Sloop en nieuwbouw
Het pand aan de Zuiderschans wordt in de toekomst gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Tot die tijd is het pand bewoond door zo'n 100 (internationale) studenten van JADS (Jheronimus Academy of Data Science), Avans en HAS en 36 jongeren met ondersteuning van Linc naar Zorg. Camelot beheert het pand in opdracht van Zayaz.  

Beheer
Er is een beheergroep die eens in de 4 tot 6 weken bij elkaar komt. In deze groep zitten medewerkers van Zayaz, Camelot, de wijkagent, de wijkmanager van de gemeente en Linc naar Zorg. Zij bespreken alle klachten en storingen en het sociaal beheer van het pand en maken direct afspraken hierover. 

Leefbaarheid
Camelot is bereikbaar via sweelinckplein@cameloteurope.com. Zo komen klachten, ideeën of vragen direct op de juiste plek binnen. 

 

Zuiderschans