Nieuwbouw

Inge Bosch

De druk op de woningmarkt is hoog in 's-Hertogenbosch. Daarom bouwen we volop aan meer en beter betaalbare woningen in de stad. Soms gebruiken we nieuwe oplossingen, zoals tijdelijke woningen of verbouwen we gebouwen met voorheen een andere functie tot woningen. Hierbij werken we samen met de gemeente en andere Bossche corporaties. 

Projecten
Op dit moment werken we aan een nieuwbouwproject in de JP Coenstraat/ Dirk Hartogstraat. Ook wordt er volop gebouwd aan het complex Mimosa en de Nul-op-de-meter woningen in De Lanen (Groote Wielen). Samen met van Wanrooij bouwen we ook aan NOM-woningen aan de Lunersingel in de Groote Wielen. 

Daarnaast is nieuwbouw in ontwikkeling op de Zuiderparkweg en gaan we aan de slag met de Zuiderschans. Vorig jaar leverden we bovendien diverse tijdelijke woningen op in Empel en Rosmalen

Slopen van woningen: hoe werkt dat?
Als we woningen willen slopen om plaats te maken voor nieuwbouw, bespreken we dat ruim van evoren met onze huurdersbelangenvereniging. Minimaal twee jaar vóór sloop informeren we de bewoners. Samen met de gemeente, andere corporaties en het Stedelijke Huurdersplatform hebben wij afspraken gemaakt over het slopen van woningen. U leest er alles over in de Stedelijke Verhuisregeling bij sloop.