Sint Teunislaan

Jacqueline Lips

Er is een grote druk op de woningmarkt in 's-Hertogenbosch. Darom werken we aan meer sociale huurwoningen. Op de plek waar vroeger het GGD-kantoor stond, was hierna Mintopia, een experimenteertuin voor tijdelijke woningen. Minitopia verhuist naar de Poeldonk om plaats te maken voor 70 nieuwbouwappartementen met 2 of 3 slaapkamers. Er is geen specifieke doelgroep voor de appartementen; iedereen die ingeschreven staat bij WoonService kan hierop reageren. 

Planning
- 4e kwartaal 2018 > Opschonen terrein
- Tot oktober 2018 > Planontwerp
- Aug 2018 - juni 2019 > Procedure bestemmingsplan
- Nov 2018 - sept 2019 > Procedure vergunningen
- April 2019 - sept 2019 > Bouwvoorbereiding
- Sept 2019 - begin 2021 > Bouw

Klik hier voor een afbeelding van het ontwerp van de appartementen. 

Op 25 juni 2018 was er een informatieavond. Deze was drukbezocht door omwonenden. Zij reageerden erg positief op de plannen. 

omwonenden