Zuiderparkweg

Jacqueline Lips

Aan de Zuiderparkweg komt op termijn nieuwbouw, bestaande uit een woonzorgcomplex met een hostelfunctie en een gebouw met sociale huurwoningen. Woningcorporatie Zayaz, Reinier van Arkel en de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn samen verantwoordelijk om dit te uit te voeren. Bij de ontwikkeling hiervan willen wij de omgeving goed betrekken en informeren. Op deze pagina vindt u de actuele informatie over de stand van zaken van de ontwikkeling van de nieuwbouw.

WIlt u op de digitale nieuwsbrief ontvangen? Hier kunt u zich aanmelden. 

Nieuwsbrief februari 2018
Nieuwsbrief november 2017

Wat is de nieuwbouw?
Of je nu jong of oud, vitaal of kwetsbaar bent, iedereen woont het liefst op een eigen plek. In ’s-Hertogenbosch komt iedereen daarvoor ook in aanmerking. Daarom werken Zayaz, Reinier van Arkel en de gemeente samen aan de realisatie van het woonzorgcomplex.

De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen: één gebouw met 20 sociale huurappartementen en één gebouw met een hostelfunctie. Het hostel biedt plek aan gemiddeld 30 mensen met een chronische drugs- of alcoholverslaving en een psychische ziekte. Zij krijgen hier 24-uurs zorg, intensieve begeleiding en toezicht. De bedoeling van hun verblijf is een opbouw naar een meer zelfstandig leven.

Hoe betrekken we de omgeving?
De drie partijen vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken. Daarom delen wij regelmatig informatie met hen en organiseren we informatieavonden. Zodat we kunnen vertellen over de stand van zaken. En we vragen van de omgeving kunnen beantwoorden.

Er is onlangs een bijeenkomst met direct omwonenden over de buitenruimte geweest. In de bijeenkomst ging het over de inrichting van de buitenruimte. Het gaat dan om de ruimte tussen de nieuwbouw en de achterliggende woningen aan de Van der Nootstraat. In deze werkgroep gaat het bijvoorbeeld over het soort  bomen en de hoogte van deze bomen, over de positionering van de parkeerplaatsen en over verlichting. Als u vragen heeft over de werkgroep, mail dan met zuiderparkweg@zayaz.nl.

Ook is er een beheergroep. In de beheergroep maken omwonenden een beheerplan voor de omgeving van het hostel. Dat doen zij samen met de gemeente, politie, Zayaz, Divers, Novadic Kentron en Reinier van Arkel. Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld veiligheid, het voorkomen van overlast en het hebben van een aanspreekpunt voor klachten. De beheergroep komt bij elkaar in aanloop naar de komst van het hostel en wanneer het er straks is. Voor vragen over de beheergroep kunt u mailen naar zuiderparkweg@zayaz.nl.

Verslagen van bijeenkomsten
Presentatie informatiebijeenkomst 10 mei 2017
Verslag informatiebijeenkomst 10 mei 2017
Verslag bijeenkomst beheergroep 12 juni 2017
Presentatie bijeenkomst buitenruimte 20 juni 2017
Verslag bijeenkomst buitenruimte 20 juni 2017 
Terugkoppeling openstaande vragen bijeenkomst buitenruimte 20 juni 2017
Verslag bijeenkomst beheergroep 19 september 2017

Waarom komt er eigenlijk een hostel?
Samen met Reinier van Arkel en de gemeente 's-Hertogenbosch concludeerden we dat in ’s-Hertogenbosch een tweede hostel nodig is. Dit omdat de doelgroep niet in één hostel op te vangen is. Het college van burgemeester en wethouders start nog niet met de ruimtelijke procedure voor het woonzorgcomplex met hostel aan de Zuiderparkweg. Eerst wil zij in beeld hebben hoe dit hostel past in het ‘zorglandschap’ in de regio. Het college wil bekijken welke zorgvoorzieningen de komende jaren nodig zijn in onze regio. Samen met de zorgaanbieders beantwoorden ze deze vraag.  

Hoe gaat het traject verder?

Op dit moment kan het college van B&W niet aangeven wanneer er wel een besluit genomen wordt. We begrijpen dat omwonenden graag willen weten waar ze aan toe zijn. Wanneer het college een besluit neemt, informeren we u hierover. Dat doen we in ieder geval via de digitale nieuwsbrief en rechtstreeks aan de Beheergroep. Als een ruimtelijke procedure zou starten, legt de gemeente het plan en de ruimtelijke onderbouwing een aantal weken ter inzage. Dat is een gebruikelijke stap. In die periode kunnen inwoners op het plan reageren (inspraak). Hierover communiceert de gemeente tegen die tijd.

De ruimtelijke procedure en het verkrijgen van benodigde omgevingsvergunning, duurt ongeveer één jaar. Wanneer er een omgevingsvergunning is, duurt de bouw van het complex naar verwachting ook nog een jaar. 

Heeft u vragen?
Dan horen we die natuurlijk graag. U kan uw vragen mailen naar zuiderparkweg@zayaz.nl.

 

Zuiderparkweg

Schetsontwerp van de twee gebouwen

Achterzijde

Impressie van de achterzijde