Zuiderschans - nieuwbouw

Jacqueline Lips

De Zuiderschans wordt gesloopt. Op dezelfde locatie komt een wooncomplex voor sociale huur met zorg dichtbij. Hier komen 80 zelfstandige appartementen en een apart gedeelte voor beschermd wonen. Hier levert ouderenorganisatie Van Neynsel de zorg aan 44 bewoners. 

Zelfstandig wonen met zorg dichtbij
Er komen in totaal 80 zelfstandige appartementen. Deze zijn bedoeld voor personen van 65 jaar of ouder met een (toekomstige) zorgbehoefte en een jaarinkomen van maximaal € 36.798 (peiljaar 2018). Hiervan zijn 64 appartementen 50 m2 met 1 slaapkamer en 16 appartementen van 70 m2 met 2 slaapkamers. Van Neynsel kan (thuis)zorg bieden aan de bewoners van de zelfstandige appartementen. 

U komt in aanmerking voor de appartementen als:
- uw jaarinkomen minder dan € 36.798 (peiljaar 2018) is 
of
- uw jaarinkomen
 meer dan € 36.798 (peiljaar 2018) is en u meer dan 10 uur zorg per week nodig heeft. 

Zorg dat u ingeschreven staat bij WoonService. U huurt de woning zelfstandig bij Zayaz. Ongeacht uw inkomen, moet u altijd ingeschreven staan bij WoonService om in aanmerking te komen voor een van de appartementen. 


Beschermd wonen bij Van Neynsel
Ouderenorganisatie Van Neynsel levert de zorg voor de bewoners van 44 appartementen in het beschermd wonen gedeelte. Hier komen 4 woongroepen met iedere een aparte woonkamer. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer. Er wonen alleen cliënten van Van Neynsel. Partners kunnen bijvoorbeeld wonen in één van de 80 appartementen. Er wonen alleen cliënten van Van Neynsel; mensen die vanwege hun dementie niet meer thuis kunnen wonen en een beschermde woonomgeving nodig hebben. 

Planning
We verwachten dat de sloop van het huidige pand eind 2019 plaatsvindt. Daarna willen we begin 2020 starten met de bouw. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe verschillende procedures verlopen. 
Vanaf 17 december ligt het ontwerpplan 4 weken ter inzage op het Stadskantoor.  

Informatieavond 27 september 2018
Op 27 september was een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en betrokkenen. De informatieborden die toen te zien waren, vindt u hier

Samen met de omgeving
We vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de plannen. Daarom delen we regelmatig informatie met hen. Bijvoorbeeld op een informatieavond. Maar ook door een workshop voor direct omwonenden waarbij ze meedenken over parkeren, ontmoeten, verbinding met het plein en het achtergebied. 

Zuiderschans