Röntgenstraat e.o.

Jacqueline Lips

Algemene informatie
Soort project: onderhoudsproject
Wijk: West
Buurt: Boschveld

Geen sloop
Bij de woningen aan de Röntgenstraat e.o. gaan we bij 91 woningen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De woningen worden niet gesloopt. Eerder was dit wel het plan. In plaats daarvan gaan we de huizen opknappen. Hiervoor hebben we advies gevraagd aan een extern onderzoeksbureau en aan de bewoners gevraagd wat hun wensen waren. Een aantal bewoners hebben in het voorbereidingstraject deelgenomen aan een klankbordgroep. Een afvaardiging van de klankbordgroep heeft uit 3 onderzoeksbureaus een keuze gemaakt om alle bewoners te vragen naar de woonbeleving. Uit deze gesprekken bleek dat de bewoners graag in deze betaalbare woningen nabij het centrum willen blijven wonen als de woningen opgeknapt worden. Daar komt bij dat de huizen er te goed bij liggen voor sloop en nieuwbouw én dat nieuwbouw tot een huurverhoging zou leiden. Het besluit om de woningen op te knappen is tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners.

Wat houdt het project in?
We pakken de woningen van binnen en buiten aan. We gaan onderhoud combineren met verbeteringen zoals isolatie en zullen zo het wooncomfort verhogen. Hiermee maken we de woningen toekomstbestendig.

Wat gaan we doen?
Binnen dit onderhoudsproject worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Per woning wordt bekeken welke buitenwerkzaamheden en binnenwerkzaamheden uitgevoerd worden.

De buitenwerkzaamheden betreffen onder andere het aanbrengen van kopgevelisolatie, het vervangen van de balkonhekken, het herstellen van kapotte voegen en scheurvorming in de gevels, het aanbrengen van buitenverlichting, spouwmuren nazien op vervuiling, herstellen van kunststof kozijnen en het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in de schuine daken ter voorkoming van brandoverslag.

Binnenwerkzaamheden die mogelijk uitgevoerd gaan worden zijn het vervangen van verouderde groepenkasten, het vervangen van badkamers, toiletten en keukens, het herstellen en/of vervangen van het hang- en sluitwerk, aanbrengen van kierdichting bij de beganegrondvloeren, het aanbrengen van mechanische ventilatie, het aanbrengen van dakisolatie bij de boven- en eengezinswoning en het aanbrengen van gipsplaten plafonds daar waar nodig.

Voorafgaand aan deze werkzaamheden vindt op individuele basis een inventarisatie (warme opname) plaats. Hierbij wordt bekeken welke maatregelen er per woning genomen gaan worden.

Om welke woningen gaat het?
Amperestraat 41 t/m 77 (oneven), Rontgenstraat 4 t/m 40 (even) en 41 t/m 79 (oneven), Kelvinstraat 2 t/m 40 (even), Lorentzstraat 18 t/m 32 (even m.u.v.24), Buys Ballotweg 4 t/m 7 (even) en Kamerling Onnestraat 23 en 25.

Belangrijke data
Opname (warme opname) woningen: november-december 2016
Realisatie modelwoning: februari-maart 2017
Keuzemoment, bezoek modelwoning: maart- april 2017
Start werkzaamheden: april 2017
Geplande oplevering: oktober 2017

Betrokken partijen
Opdrachtgever: woningcorporatie Zayaz
Aannemer: Van Wijnen, Rosmalen

Bewonersbrochure
Klik hier voor de bewonersbrochure met alle informatie. 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief juli 2017
Nieuwsbrief april 2017

Contact
Heeft u vragen?
Projectopzichter van Zayaz: Mark Gommans via 0492-79 37 59 of mark@deloods.nl
Uitvoerder Van Wijnen: Peter van der Velden via 06 – 53 70 85 32

Boschveld