Organisatie

Sarie Sleenhof

Uiteraard doen we de dingen niet zomaar. Wij beseffen ons sterk waar wij van zijn. En baseren onze plannen hierop, waarin we beschrijven waar wij voor gaan. Uiteraard leggen we hiervoor ook verantwoording af. Dat doen we in ons jaarverslag, maar ook tijdens de vierjaarlijkse visitatie.

Ondernemingsplan
Om de vier jaar maken wij een ondernemingsplan. In dit plan staat waar wij de komende jaren aan werken. Jaarlijks kijken we met elkaar of er aanpassingen nodig zijn, maar: de hoofdrichting staat.
Lees meer over ons ondernemingsplan

Jaarverslag 
Elk jaar maken wij een jaarverslag. Hierin vertellen wij wat we het afgelopen jaar hebben bereikt. 
Bekijk het jaarverslag van 2017

Bestuur en toezicht
Dbestuurder van Zayaz is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de bestuurder zich aan de doelstellingen houdt. En oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur, de werking van de interne controle en het risicomanagement. Bovendien is de Raad van Commissarissen adviseur én formele werkgever van het bestuur.
Lees meer over bestuur en toezicht


Wij handelen eerlijk, oprecht en integer
Daarom hebben we duidelijke afspraken met elkaar en onze leveranciers over hoe we met elkaar samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat we bij twijfel altijd in gesprek gaan en blijven.
Lees meer over integriteit

ANBI
Stichting Zayaz wordt sinds 1 januari 2012 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aangewezen te worden als ANBI moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af op deze voorwaarden en onze prestatievelden. Zayaz staat als ANBI bekend onder het RSIN nummer 003555264.

Contact met Zayaz