Integriteit

Sarie Sleenhof

Wij handelen eerlijk, oprecht en integer. Daarom hebben we duidelijke afspraken met elkaar en onze leveranciers over hoe we met elkaar samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat we bij twijfel altijd met elkaar in gesprek gaan en blijven.

Medewerkers moeten elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag
Huurders en partners moeten kunnen weten waar wij als woningcorporatie mee bezig zijn. Niet alleen omdat wij dat zelf belangrijk vinden, maar ook omdat we een maatschappelijke organisatie zijn.

We hebben een gedragscode opgesteld voor medewerkers en leveranciers
In deze code staat wat wij bedoelen met ‘integer zijn’. Zo zijn wij terughoudend als we geschenken of giften van externen aangeboden krijgen. En letten we erop of dit gepast is. 

Daarnaast is er een aparte regeling 'melden vermoeden misstand of onregelmatigheid'
Die regeling beschermt onze medewerkers als ze misstanden of onregelmatigheden vermoeden, en die in de organisatie willen melden. 

Vindt u dat wij de wet hebben overtreden? Geef het door aan het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW)
U schakelt het Meldpunt bijvoorbeeld in als u ons verdenkt van fraude of zelfverrijking. U kunt dit ook anoniem melden. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Autoriteit Woningcorporaties.

Contact met Zayaz