Partners

Zayaz Administrator

Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken willen we mensen mee laten doen in en aan de samenleving. Dat vinden we belangrijk. Daarvoor zetten we ons actief in. Maar dat doen we niet alleen. Onze partners zijn hierin onmisbaar.

Huurders
Wij zijn continu in gesprek met onze huurders. Zo halen we 'buiten naar binnen' en weten we wat er speelt en leeft. De Huurdersbelangenvereninging (HBV-Zayaz) speelt hierin een belangrijke rol. De HBV-Zayaz is aanspreekpunt voor beleidszaken die voor al onze huurders belangrijk zijn. Daarnaast zijn wij met onze huurders in gesprek via het Zayaz Huurderspanel. 
Lees meer over de samenwerking met huurders

Partners in de stad
Met onze partners in de stad werken we actief samen aan betaalbaar wonen. Bijvoorbeeld door samen te zoeken naar oplossingen voor de druk op de sociale huurwoningmarkt. En afspraken te maken om de stijging van de woonlasten voor huurders te beperken.
Lees meer over onze partners in de stad

Maatschappelijke instanties en (zorg)instellingen
We werken actief samen met lokale maatschappelijke instanties en zorginstellingen. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid. Maar ook in het ontwikkelen van speciale woon-zorgoplossingen voor specifieke doelgroepen. 
Lees meer over onze maatschappelijke- en zorgpartners

Leveranciers
Samen met onze leveranciers werken we aan social return: het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder hebben we met onze leveranciers afspraken gemaakt over integriteit.
Bent u leverancier? Klik voor meer informatie
 

Contact met Zayaz