Huurders

Sarie Sleenhof

Wij zijn continu in gesprek met onze huurders. Zo halen we 'buiten naar binnen' en weten we wat er speelt en leeft.

De Huurdersbelangenvereninging (HBV-Zayaz) speelt hierin een belangrijke rol
De HBV-Zayaz is aanspreekpunt voor beleidszaken die voor al onze huurders belangrijk zijn. 

Daarnaast werken we actief samen met huurders op complex- en wijkniveau
Dat doen we via de huurderverenigingen en bewonersorganisaties. Maar ook door huurders te ontmoeten in de buurt en de wijk.  

Ook op stedelijk niveau werken we samen met huurders in 's-Hertogenbosch

Dat doen we via het het Stedelijk Huurdersplatform 's-Hertogenbosch (SHP). Zij vormen het centrale aanspreekpunt voor stedelijke huurbelangen en corporatieoverstijgende onderwerpen.

Daarnaast zijn wij met onze huurders in gesprek via het Zayaz Huurderspanel
Wij horen graag rechtstreeks van huurders wat zij belangrijk vinden. Het Zayaz Huurderspanel maakt dit mogelijk.

Contact met Zayaz