Partners in de stad

Sarie Sleenhof

Met onze partners in de stad werken we actief samen aan betaalbaar wonen. Bijvoorbeeld door samen te zoeken naar oplossingen voor de druk op de sociale huurwoningmarkt. En afspraken te maken om de stijging van de woonlasten voor huurders te beperken.

Concreet werken we samen aan belangrijke stedelijke opgaves
Zoals bijvoorbeeld:
- Minder huurders met betaalproblemen. Een project dat hier bijvoorbeeld uit voortvloeide, is Woonlastendebaas
- Minder druk op de sociale huurwoningmarkt. Daarbij bedenken we ook nieuwe oplossingen, zoals kleinere of tijdelijke woningen voor spoedzoekers.
- Gelijke slaagkansen voor alle woningzoekenden.
- Vitale wijken.

Benieuwd wat we in 2017 met elkaar voor elkaar gekregen hebben? Lees en bekijk het in ons jaarverslag!

Onze partners in de stad zijn:

Contact met Zayaz