Eind 2024/begin 2025 worden de woningen aan de Boschmeersingel 41 t/m 59 en 77 t/m 95 in de wijk De Schutskamp van 's-Hertogenbosch gesloopt. Daarvoor komen duurzame appartementen terug. De bewoners zijn hierover in september 2022 geïnformeerd.

In 2011 is een groot deel van de woningen in de straat gerenoveerd. De woningen die nu gesloopt worden, zijn toen niet meegenomen. Door de staat van de woningen waren de kosten om ze te renoveren te hoog. Er is toen wel noodzakelijk onderhoud gepleegd met de bedoeling de woningen nog zo’n 8 jaar te gebruiken. Die jaren zijn inmiddels ruim verstreken. We hebben nu het besluit genomen om de woningen te slopen. We realiseren ons dat dit soms een moeilijke boodschap is voor de bewoners. Voor de sloopwoningen komen duurzame en betaalbare woningen terug. We doen er alles aan om de situatie voor de bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen.

Reden van sloop

De technische staat van de woningen in het complex is slecht. De isolatie van gevels, dak en vloer voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en de technische installaties zijn verouderd. Op de plek waar nu de woningen staan, bouwt Zayaz straks nieuwe duurzame appartementen. Tot die tijd kunnen de bewoners gewoon in hun huis blijven wonen. Thomas Beks, projectleider van Zayaz, vertelt: "De bewoners komen zeker niet op straat te staan. Wij zorgen ervoor dat de bewoners kunnen verhuizen naar een andere woning die past bij hun situatie. Daar helpen we ze bij. Zo krijgen zij een zogenoemde ‘sloopurgentie’ bij WoonService Regionaal, zodat ze daarmee met voorrang kunnen reageren op woningen die vrijkomen. En er komt een sociaal plan. Hierin leggen we onder meer afspraken vast over vergoedingen, urgentie en de garantie om terug te kunnen keren naar de wijk."

Huidige situatie

Wat gaan we bouwen

Op de twee locaties willen na de sloop van de huidige twee duurzame appartementencomplexen bouwen met veelal appartementen van rond de 50 m2 en een aantal grotere van zo'n 70 m2.
We gaan voor duurzame woningen en onderzoeken of de woningen in houtbouw uitgevoerd kunnen worden. We kijken daarbij ook naar gebruik van circulaire en biobased (natuurlijke) materialen. Ook hebben we aandacht voor natuur inclusief bouwen door bijvoorbeeld het opnemen van nestgelegenheden voor beschermde soorten in de gevels. Ook in de directe omgeving willen we hier aandacht aan geven door bij de openbare inrichting te variëren in beplanting en bomen om zo de biodiversiteit te stimuleren.

Eerste schetsen

Variant 1: appartementen met middengang


Variant 2: appartementen met galerij

Voor wie zijn de nieuwe woningen?

In dit nieuwbouwplan gaan we uit van sociale huur en vooral 1- en 2-persoonshuishoudens. Daarbij streven we naar een mix van doelgroepen. We willen rekening houden met starters en senioren en daarmee doorstroming in de wijk bevorderen. Eengezinswoningen in de wijk komen vrij als senioren verhuizen naar een van de nieuwe appartementen.

Hoe gaan we dit doen?

We willen graag dat bewoners, ondanks de schaarste aan huurwoningen, bewust kiezen voor een woning en woonomgeving die bij hen past. Een huis moet een thuis zijn. We spraken met de gemeente over de stedenbouwkundige uitgangspunten. Daarnaast gingen we met de omgeving in gesprek om hen te betrekken bij de planvorming. Dat noemen we 'de omgevingsdialoog'. Hierdoor kregen wij inzicht in de wensen, belangen en bezwaren. Deze nemen we mee in de verdere planontwikkeling. Dit leidt tot een beter plan voor de omgeving.

De omgevingsdialoog voeren we met de bewoners van de te slopen woningen en de direct omwonenden van de nieuwbouwlocatie. Zij konden meedenken bij de planvorming tijdens een aantal inloopavonden. We bespraken o.a. woningtypen, uitstraling gebouw, doelgroep, mogelijkheden voor doorstroming binnen de wijk, parkeren, groen, veiligheid, etc.

Op 17 oktober 2022. was de eerste bewonersavond. Daar zijn deze posters gedeeld. Het doel? Met elkaar van gedachten wisselen over de plannen. Lees hier het verslag: 17 oktober 2022.

Op 6 december 2022 was de tweede bewonersavond. Daar zijn deze posters gedeeld. Ook is een bezonningsstudie gepresenteerd. Deze is hier te zien. Hier lees je het verslag: 06 december 2022.

Op 3 juli 2023 was de derde en laatste bewonersavond. Deze posters waren toen te zien.

Planning

Als alles goed verloopt, kunnen we eind 2024/begin 2025 starten met de sloop- en bouwwerkzaamheden en worden de nieuwe woningen eind 2025 opgeleverd.

Boschmeersingel in de media

Lees hier het artikel uit het Brabants Dagblad.

Nieuwsbrieven:

Oktober 2023
December 2022

Betrokken namens Zayaz

Projectleider: Thomas Beks
Projectconsulent: Touria Taalabi
Architect: KAW