Samen met onze partners werken wij er hard aan om de druk op de woningmarkt te verminderen. We willen de wachtlijsten terugdringen! Dat doen we door te werken aan verschillende oplossingen voor verschillende situaties.

Oplossingen in de bestaande voorraad

Door nieuwbouwwoningen te realiseren, zorgen we voor permanente oplossingen. Deze vragen wel veel voorbereidings- en uitvoeringstijd. Daarom werken we ook aan nieuwe oplossingen, zoals bestaande gebouwen op andere manieren gebruiken, kleinere of tijdelijke woningen, woningsplitsing of andere woonvormen. "We moeten het nu vooral ook zoeken in oplossingen in de bestaande voorraad. Woonruimte creëren voor mensen op de wachtlijst" (aldus Mohamed Acharki, Brabants Dagblad, 17 mei 2019).

Co-housing en woningsplitsing

Concreet werken we daarom aan experimenten op het gebied van:

  • Co-housing: een vorm van gezamenlijk wonen waarbij ieder over een privé woonruimte beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en/of ruimten met elkaar deelt.
  • Woningsplitsing: hierbij wordt een bestaande woning omgebouwd tot meerdere zelfstandige woningen.

Eerste pilot: De Slagen

Inmiddels is met woningsplitsing een concrete pilot gestart: op De Slagen zijn 2 eengezinswoningen omgebouwd tot woonruimte voor 5 cliënten van Reinier van Arkel. Zij gaan daar begeleid wonen.