Samen met onze partners werken wij er hard aan om de druk op de woningmarkt te verminderen. We willen de wachtlijsten terugdringen! Dat doen we door te werken aan verschillende oplossingen voor verschillende situaties.

Oplossingen in de bestaande voorraad

Door nieuwbouwwoningen te realiseren, zorgen we voor permanente oplossingen. Deze vragen wel veel voorbereidings- en uitvoeringstijd. Daarom werken we ook aan nieuwe oplossingen, zoals bestaande gebouwen op andere manieren gebruiken, kleinere of tijdelijke woningen, woningsplitsing of andere woonvormen. "We moeten het nu vooral ook zoeken in oplossingen in de bestaande voorraad. Woonruimte creëren voor mensen op de wachtlijst" (aldus Mohamed Acharki, Brabants Dagblad, 17 mei 2019).

Woning delen en woning splitsen

Concreet werken we daarom aan experimenten op het gebied van:

  • Woning delen: een vorm van gezamenlijk wonen waarbij ieder over een privé woonruimte beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en/of ruimten met elkaar deelt.
  • Woning splitsen: hierbij wordt een bestaande woning omgebouwd tot meerdere zelfstandige woningen.

Eerste pilot: De Slagen

Inmiddels is met woningsplitsing een concrete pilot gestart: op De Slagen zijn 2 eengezinswoningen omgebouwd tot woonruimte voor 5 cliënten van Reinier van Arkel. Zij gaan daar begeleid wonen.

Vergunningsaanvragen

Op dit moment lopen er enkele vergunningsaanvragen voor zowel woning delen als woning splitsen. Een aantal vergunningen is inmiddels al verleend. U ziet ze hieronder.
  • Ploossche Hof 24 (vergunning voor delen van de woning aangevraagd én ontvangen)
  • Hudsonlaan 10 (vergunning voor delen van de woning aangevraagd én ontvangen)
  • Rudolf van Baarlestraat 17 (vergunning voor delen van de woning aangevraagd én ontvangen)
  • Tamboerijn 29 (vergunning voor splitsen van de woning naar zelfstandige eenheden aangevraagd)
  • Derde Hambaken 73 (vergunning voor splitsen van de woning naar zelfstandige eenheden aangevraagd)