Er speelt veel in De Haren, dus er is ook veel te delen met elkaar. Gebiedsontwikkeling De Haren is een project van jaren. We renoveren en verduurzamen ruim 300 woningen en ontwikkelen nieuwbouw op zeker vier plekken in de wijk. Met straks als resultaat een prachtig, groen thuis voor de bewoners: een duurzaam huis in een groene woonomgeving.

#onzebuurt
Naast de fysieke aanpak 'bouwen' we ook aan de verbinding en ontmoeting met en tussen wijkbewoners. Deze sociale buurtaanpak krijgt de naam #onzebuurt. Samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk kijken we waar behoefte aan is. Wat is er nodig om van De Haren een fijn en veilig thuis te maken voor iedereen?

Bezoek de website
Op de website vindt u algemene informatie over gebiedsontwikkeling De Haren, foto's en filmpjes én verhalen van mensen die er wonen en werken. Nieuwgierig? Kijk snel op www.deharenheefthet.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over de gebiedsontwikkeling? Dan kunt u mailen naar info@deharenheefthet.nl