In onze stad zoeken 11.000 mensen actief naar een sociale huurwoning; gemiddeld moeten zij 8 jaar wachten tot ze een huis hebben. Er is een grote vraag naar woningen en het aanbod is daar niet op berekend. Dat is een groot probleem. Samen met onze partners in de stad zoeken wij naar allerlei manieren om vraag en aanbod meer bij elkaar te brengen. Dat doen we in de eerste plaats door woningen bij te bouwen, maar we werken ook aan andere manieren, zoals het delen of splitsen van een woning.

Gedeelde of gesplitste woning

Er zijn steeds meer mensen die in hun eentje een woning zoeken, maar het grootste deel van ons woningaanbod bestaat uit eengezinswoningen. Door woningen geschikt te maken om te delen, of ze te splitsen in kleinere zelfstandige eenheden, kunnen we meer mensen aan een woning helpen. Het is een snellere en goedkopere oplossing dan nieuwbouw. Daarom werken we aan experimenten op het gebied van:

  • Woning delen: een vorm van gezamenlijk wonen waarbij ieder over een privé woonruimte beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en/of ruimten met elkaar deelt.

  • Woning splitsen: hierbij wordt een bestaande woning omgebouwd tot meerdere zelfstandige woningen.

Voor wie

Iedereen die dat wil, kan voor een gedeelde of gesplitste woning in aanmerking komen: jongeren, senioren, maar bijvoorbeeld ook ouders en kinderen die een woonoplossing met (mantel)zorg zoeken. Het delen of splitsen van een woning is één van de woonoplossingen die we inzetten. Het moet bij jou als persoon, of bij de levensfase waarin je zit passen. Het is daarom niet voor iedereen een oplossing, maar wel een manier om extra huishoudens te kunnen helpen aan passende woonruimte.

Wat komt waar?

Om te bepalen of een woning geschikt is, kijken we naar het type woning, het aantal m2 woonoppervlak, de plattegrond, de buurt en de mogelijkheden voor verbouwing. Voor iedere verbouwing is een vergunning nodig van de gemeente, waarbij bijvoorbeeld de leefbaarheid, maar ook de parkeerdruk in de buurt wordt beoordeeld.

Aantallen

Op dit moment worden er op 3 plekken in de stad woningen gedeeld: aan de Ploossche Hof, de Hudsonlaan en de Rudolf van Baarlestraat. Hier wonen jonge mensen samen.

Daarnaast hebben we op 3 plekken woningen gesplitst. Op De Slagen zijn 2 eengezinswoningen omgevormd tot 6 zelfstandige woonruimtes voor cliënten van Reinier van Arkel. Daarnaast is er een woning gesplitst aan de Tamboerijn, en een aan de Derde Hambaken; beide huizen zijn verbouwd tot 3 zelfstandige woningen, een huis wordt gebruikt door 3 familieleden.

Met deze 7 woningen hebben we 18 huishoudens aan woonruimte kunnen helpen. Dat zijn 11 extra huishoudens ten opzichte van het regulier verhuren van deze woningen.
Omdat wonen in een gedeeld of gesplitst huis niet voor iedereen een oplossing is, verwachten we niet dat we dit in 2021 met veel meer woningen gaan doen. Deze manier van wonen levert dus een kleine bijdrage aan het oplossen van de woningnood, maar dat neemt niet weg dat het voor een aantal woningzoekenden – denk aan (thuiswonende) jongeren of gescheiden mensen – een goede (eerste) oplossing kan zijn.

Huurprijs

Wij zijn er voor mensen die geen huis kunnen kopen of particulier kunnen huren. Het is dus vooral niet onze bedoeling om de huur van deze nieuwe woningen extra hoog te maken. Het is natuurlijk wel zo dat we meer huur mogen vragen als we voorzieningen vernieuwen of toevoegen aan een woning, zoals een extra badkamer of keuken.

Als de verbouwing klaar is, bekijken we aan de hand van het landelijke woningwaarderingsstelsel (een objectief puntensysteem) wat de huur mag zijn. Hier gaan we dan vaak nog een stuk onder zitten. Als 2 mensen een woning gaan delen, delen we de huur door tweeën. Bij een gesplitste woning wordt voor elke wooneenheid apart een passende huurprijs bepaald.

Zelfstandig vs. niet zelfstandig

Gesplitste woningen zijn zelfstandige woningen. Voor zo'n woning kun je dus huurtoeslag aanvragen. En als één van de huurders de huur opzegt, heeft dat in principe geen gevolgen voor de bewoner van het andere deel.

Gedeelde woningen zijn géén zelfstandige woningen. Hiervoor kun je dus geen huurtoeslag aanvragen. En als één van de huurders de huur opzegt, dan krijgt de andere huurder de kans om een nieuwe medehuurder aan te dragen. Uiteraard moet deze wel ingeschreven staan bij WoonService. Voor deze zoektocht naar een nieuwe medehuurder spreken we een bepaalde termijn af. Als de termijn is verstreken, dan gaat de woonplek via ons in de verhuur. Ook dan heeft de huurder die er al woont, zeggenschap over de keuze voor de medehuurder. Een goede klik is immers een voorwaarde voor het succes.

Overlast?

In een gedeelde of gesplitste eengezinswoning komen 2 of 3 mensen terecht, dat is minder dan een gemiddeld gezin. Er komen dus niet méér mensen in de wijk wonen. Bovendien delen of splitsen we alleen woningen in wijken waar genoeg parkeerruimte is, zodat er geen (verkeers)overlast ontstaat.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het delen of splitsen van woningen leidt tot overlast of verlies van privacy voor de buren. Hier houden we rekening mee als we de mogelijkheden voor de woning bepalen. Mocht er toch overlast ontstaan (bijvoorbeeld omdat er nu op de bovenverdieping wordt gewoond in plaats van alleen geslapen), dan moet dit worden opgelost. Verder gelden de regels voor het voorkomen van overlast voor iedereen, dus ook voor deze nieuwe huurders. Als er overlast ontstaat, dan kunnen buurtgenoten dit melden bij Zayaz.

Vergunningen

Een woning kunnen wij pas op een andere manier inzetten - in gedeelde of in gesplitste vorm - als wij hiervoor toestemming hebben van de gemeente. Daarvoor vragen wij dus vergunningen aan. Als de gemeente ons een vergunning heeft verleend, kunt u hiertegen bezwaar maken. Daarvoor kunt u terecht bij de gemeente 's-Hertogenbosch.