In de wijk Kruiskamp knappen we 37 eengezinswoningen op. Dat is nodig, want ze zijn verouderd. Wij zorgen er nu voor dat de huizen weer 'van deze tijd' zijn. Na de werkzaamheden zijn de woningen beter geïsoleerd en is het leefklimaat weer optimaal. We vervangen ook de keuken, badkamer en het toilet waar dat nodig is. En we brengen mechanische ventilatie aan.

Wat doen we precies?

Wij willen dat bewoners met plezier kunnen blijven wonen. Dus zorgen we ervoor dat de huizen weer 'van deze tijd' zijn. Na de werkzaamheden zijn de huizen niet alleen energiezuiniger, maar ook veel beter geïsoleerd. Zo lossen we tocht- en schimmelproblemen op. We pakken meteen het interieur aan en vervangen de keuken, badkamer en het toilet als dat nodig is. En we brengen mechanische ventilatie aan.

Planning

In januari 2021 (onder voorbehoud) starten we met de werkzaamheden. Het is een pittig project: er wordt veel van bewoners gevraagd. Daarom doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken, en bewoners te faciliteren in wat zij nodig hebben.

We hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken om iedereen weer prettig te laten wonen.

Mening van bewoners telt!

Al in de voorbereiding van dit project schakelde Zayaz een onderzoeksbureau in: Cauberg Huygen. Zij onderzochten de problemen met vocht en tocht in de buurt. De resultaten en aanbevelingen uit dat onderzoek boden ons belangrijke informatie voor onze verbeterplannen.

Centrum voor Woononderzoek is gevraagd om bewoners tijdens én na de werkzaamheden te bellen. Dit helpt ons om in de gaten te houden wat goed gaat, en wat beter kan. Signalen van de bewoners nemen wij serieus: nu én in de komende periode doen we er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Keuzes voor bewoners

Bewoners krijgen - naast de 'basis' werkzaamheden - de mogelijkheid om voor een aantal dingen te kiezen:

  • Vervanging van badkamer, toilet en/of keuken, als bewoners hiervoor in aanmerking komen
  • Kleuren en afwerking in de keuken, badkamer en toilet, als vervanging noodzakelijk blijkt
  • Mechanische ventilatie
  • Vervangen van de riolering
  • Vloerisolatie
  • Dichtzetten van de naden op zolder
  • Rookmelders
  • Zonnepanelen (6, 8 of 10 panelen afhankelijk van de ligging en dakvlak)
  • Vervangen van dakpannen

Werkzaamheden in bewoonde staat

De bewoners blijven tijdens de werkzaamheden in hun huis wonen. Zij maken dus tijdelijk beperkt gebruik van sommige ruimtes in hun woning. Uiteraard regelen we voorzieningen voor de bewoners waar we op dat moment aan het werk zijn. Zo hebben zij toch altijd beschikking over een toilet, douche en rustruimte.

Geen huurverhoging

De renovatiewerkzaamheden hebben geen invloed op de hoogte van de huur.

Om welke woningen gaat het?

Coba Pulskensstraat huisnummers 1, 3, 5, 7, 9, 13 en 15
Rudolf van Baarlestraat huisnummers 16, 20, 24, 26 en 28
Dr. Van Hoeckelstraat huisnummers 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 15
Will Andriessenstraat huisnummers 1, 4, 6, 8, 9, 10, 15 en 16
Kardinaal de Jongsingel huisnummers 19, 23, 29, 31, 33, 35, 47 en 49

Uitvoerders

Wij voeren dit project uit in samenwerking met aannemer Van den Bouwhuijsen.
Uitvoerder: Maarten Crijns.

Wilt u meer weten over dit project?

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de projectleider / opzichter van Zayaz: André Brands.

Voor sociale vragen kunt u contact opnemen met de projectconsulent van Zayaz: Marc de Koning.

U bereikt hen op telefoonnummer 073 - 6482400. Of stuur een e-mail naar projectconsulent@zayaz.nl.

Informatie

In deze brochure leest u meer over de werkzaamheden.
Nieuwsbrief april 2021
Nieuwsbrief februari 2021