De Zuiderschans maakt plaats voor een wooncomplex voor sociale huur met zorg dichtbij. Wij bouwen er 83 zelfstandige appartementen en een apart gedeelte met 44 woningen voor mensen met dementie (beschermd wonen). Ouderenorganisatie Van Neynsel levert de zorg aan bewoners.

Nieuwsgierig hoe het voormalige verzorgingshuis Zuiderschans gesloopt werd? Bekijk dan het filmpje.

Wat gaan we bouwen?


Zelfstandige appartementen
Er komen in totaal 83 appartementen voor zelfstandig wonen met zorg dichtbij:
- 69 appartementen van 50 m2, met 1 slaapkamer
- 14 appartementen van 70 m2 met 2 slaapkamers

Van Neynsel kan (thuis)zorg bieden aan de bewoners van deze zelfstandige appartementen.

Beschermd wonen
Daarnaast komen er 44 woningen voor beschermd wonen. Hier komen 4 woongroepen met elk een aparte woonkamer. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer. Hier wonen alléén cliënten van Van Neynsel: mensen die vanwege hun dementie niet meer thuis kunnen wonen en een beschermde woonomgeving nodig hebben.

Partners van bewoners kunnen eventueel in één van de 83 zelfstandige appartementen wonen.

Doelgroep

U komt in aanmerking voor de appartementen als:

  • uw jaarinkomen minder is dan � 36.798 (peiljaar 2018), of:
  • uw jaarinkomen meer is dan � 36.798 (peiljaar 2018) en u meer dan 10 uur zorg per week nodig heeft.

WoonService

Wilt u in aanmerking kunnen komen voor één van de woningen in het nieuwe Zuiderschans? Zorg ervoor dat u ingeschreven staat bij WoonService!

Planning

Eind september 2019 is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente. Het oude verzorgingshuis is inmiddels gesloopt.

Na de zomervakantie 2020 zijn we gestart met het inrichten van het bouwterrein en aansluitend volgt de bouw van het nieuwe complex. Hieronder ziet u een planning welke bouwwerkzaamheden we tot het einde van 2020 uitvoeren:

  • Week 39: grondwerk: voorbereidingen voor boorstelling en inrichting bouwterrein
  • Week 40 t/m 41: palen boren
  • Week 41 t/m 43: grondwerk: uitgraven voor werkzaamheden fundering
  • Week 42 t/m 48: aanbrengen leidingwerk koelleidingen door installateur
  • Week 44 t/m 48: aanleggen funderingsbalken
  • Week 48 en 49: leggen begane grondvloeren
  • Vanaf week 50: plaatsen betonnen wanden op begane grond

We verwachten eind 2021 de nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen in de nieuwbouw.

Meldpunt vragen

Vragen over de bouw en eventuele overlast kunt u melden via het e-mailadres: zuiderschans@duravermeer.nl

Samen met de omgeving

Wij vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de plannen. Daarom delen we regelmatig informatie met omwonenden. Bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten. Maar we organiseren ook workshops voor direct omwonenden waarbij ze meedenken over parkeren, ontmoeten, verbinding met het plein en het achtergebied.

Dura Vermeer bouwt Zuiderschans

Bouwbedrijf Dura Vermeer Bouw Zuid – met een kantoor in ‘s-Hertogenbosch – gaat Zuiderschans bouwen. Het bedrijf heeft veel ervaring met duurzaam en ‘droog’ bouwen. Dit heeft als groot voordeel dat er minder CO2 en stikstof op de bouwplaats vrijkomt. Ook is het een bouwwijze waarbij de meeste bouwelementen hergebruikt kunnen worden. Deze circulaire manier van bouwen en de positieve impact op het milieu zijn uitgangspunten die voor zowel Zayaz als Van Neynsel belangrijk zijn.

Directievoerder Ruud en projectleider Alexander over het bouwproces

Na de bouwvakvakantie start Dura Vermeer Bouw Zuid met de eerste bouwwerkzaamheden op de bouwlocatie. Op kantoor van Dura is men al volop bezig met de voorbereidingen. Twee mannen zijn intensief betrokken bij dit alles: projectleider Alexander Stroetenga namens Dura en directievoerder Ruud de Wit namens Zayaz en ouderenorganisatie Van Neynsel. We vroegen ze op de man af wat nu de grootste uitdaging is voor dit bouwproject.

Vooraf alles goed in beeld brengen
"Het halen van de planning", beamen ze eensgezind. Alexander: "Die is heel strak. Eind 2021 staat gepland dat het gebouw klaar is. Het is dus belangrijk dat we met elkaar zorgen voor een heel soepel bouwproces. Dat betekent dat we vooraf precies in beeld moeten hebben waar alles komt. Denk aan leidingen, aansluitpunten voor elektriciteit, voorgeboorde gaten, balken etc. Ieder detail is belangrijk. Zeker omdat we het gebouw neerzetten volgens het principe 'droog bouwen'. Dit houdt in dat zoveel mogelijk bouwonderdelen vooraf worden gemaakt en op de bouwplaats worden gemonteerd. In de verdiepingsvloeren zijn bijvoorbeeld de uitsparingen voor de leidingen al gemaakt. Die moeten wel op de juiste plek zitten zodat alles goed op elkaar aansluit. Alle elementen van het technisch ontwerp zijn we nu in 3D en tot in detail aan het uitwerken samen met andere toeleveranciers, adviseurs en onderaannemers. Zo kunnen we problemen die kunnen ontstaan door ruimtegebrek of andere positionering van bouwelementen al in een vroeg stadium ontdekken. Hiermee voorkomen we dat dit leidt tot fouten en oponthoud op de bouwplaats.

Op tijd keuzes maken
"Niet alleen moeten we het technisch ontwerp vooraf goed in beeld hebben. Ook het strak volgen van het beslisschema voor de detailuitwerking is erg belangrijk. Zo moeten er tijdens het bouwproces over materiaalkeuzes nog besluiten genomen worden. De architect heeft wel voorgeschreven aan welke kwaliteit en uitstraling de gevelbekleding moet voldoen, maar we moeten nog uitkiezen welke soort steen we gaan gebruiken. Of denk aan het type wandcontactdozen. Je kunt je voorstellen dat als we te lang wachten met het maken van dit soort keuzes de aannemer de materialen niet op tijd op de bouwplaats heeft. Ook het tijdig nemen van dit soort besluiten draagt bij aan een soepel bouwproces", vult Ruud aan.

Duurzaam en circulair gebouwd
Zuiderschans wordt een duurzaam en toekomstbestendig gebouw. Mooie termen maar wat houden ze in? Ruud: "Voor Zayaz en Van Neynsel zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten. Zuiderschans voldoet straks aan de laatste normen op het gebied van energieneutraal (BENG-normen) die door de overheid worden voorgeschreven. Op het gebouw komen zonnepanelen. De combinatie met een WKO-installatie in de grond (installatie voor warmte en koude opslag) zorgt ervoor dat Zuiderschans op een milieuvriendelijke manier wordt voorzien van elektriciteit, warmte en koeling."
Met de bouw van Zuiderschans wordt ook al rekening gehouden met toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. "Mocht blijken dat over 25 jaar behoefte is aan een andere manier van wonen, dan kan Zuiderschans omgevormd worden. Doordat we zoveel mogelijk in de fabriek voorfabriceren en op de bouwplaats monteren kunnen we tegen die tijd ook gemakkelijk demonteren. De bouwmaterialen kunnen dan weer hergebruikt worden, ofwel circulair bouwen."

Eerste bouwwerkzaamheden
Tijdens de maanden juli en augustus blijft het stil op de bouwplaats. In september starten de eerste bouwwerkzaamheden. Vanaf 7.00 uur 's morgens tot 17.00 uur 's middags wordt er gewerkt op doordeweekse dagen. Allereerst wordt de bouwplaats ingericht en het terrein vlak getrokken. Daarna plaatsen we de funderingspalen. Alexander: "We hebben gekozen om de palen te boren. Dit is een stuk stiller dan heien. Wel zo prettig voor de omwonenden." Hierop volgt het leggen van de fundering en de begane grond vloeren. Op de bouwplaats is de uitvoerder alle werkdagen aanwezig. Mochten omwonenden in contact willen komen met de uitvoerder, dan kan dat via een speciaal meldpunt. In de nieuwsbrief van begin september 2020 wordt hierover meer bekend gemaakt.

Informatiebijeenkomsten

Op 28 november 2019 heeft sloopaannemer VSM meer verteld over de sloopwerkzaamheden.
Bekijk hier de informatie over de sloop van het gebouw >>

Op 17 april 2019 was er opnieuw een informatiebijeenkomst, waarin het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwbouw werd gepresenteerd. Tijdens eerdere bijeenkomsten hadden omwonenden hun reactie gegeven op de plannen. Dit leidde tot verschillende wijzigingen in het ontwerp.
Bekijk hier de informatieborden waarin het voorlopig ontwerp (en de wijzigingen) te zien zijn >>

Op 27 september 2018 was er een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en betrokkenen.
Bekijk hier de informatieborden die toen te zien waren >>

De sloop duurt tot eind mei 2020.

Impressie getoond tijdens informatiebijeenkomst april 2019

Impressie getoond tijdens informatiebijeenkomst september 2018