Afrekening servicekosten

Naast de huur betaalt u iedere maand een voorschot voor de servicekosten. Met servicekosten bedoelen we diensten als het schoonmaken van algemene ruimtes, een huismeester of een glasverzekering.

Overzicht

Ieder jaar krijgt u tussen eind maart en eind juni een overzicht van de voorschotten die u heeft betaald, en de servicekosten die werkelijk gemaakt zijn. In dat overzicht staat ook voor elke diensten u betaalt.
  • Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Waren de werkelijke kosten hoger? Dan moet u bijbetalen.

Berekening

Wij proberen de voorschotten altijd zo te berekenen dat u niet extra hoeft te betalen.

We berekenen de eindafrekening servicekosten voor een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Bent u tijdens het kalenderjaar verhuisd? Dan staat in het overzicht dat u van ons krijgt, voor welke periode wij de servicekosten afrekenen. Als u bijvoorbeeld op 1 mei bent verhuisd, dan berekenen we de servicekosten over de periode 1 januari tot en met 30 april.

Aanpassen
U kunt uw voorschot aanpassen als het te hoog of te laag is. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Warmtewet

Als Zayaz uw warmteleverancier is, geldt voor u de Warmtewet. Die wet beschermt consumenten tegen te hoge verwarmingskosten. En voorkomt dat u teveel betaalt of tegen slechte voorwaarden warmte geleverd krijgt. U leest meer over de Warmtewet in het uitklapmenu hieronder.
Bekijk direct de warmtetarieven van 2019 >>

Meer informatie over de Warmtewet

Gebruikt u een gemeenschappelijke verwarming van Zayaz? En betaalt u ons, naast uw huur, ook een bedrag voor verwarming en/of warm tapwater? Dan is Zayaz uw warmteleverancier. De Warmtewet geldt daarmee ook voor u.

Waarom een Warmtewet?

U maakt gebruik van een gemeenschappelijke verwarming van Zayaz. U kunt daarom niet uw eigen energieleverancier kiezen. De Warmtewet beschermt u tegen te hoge kosten en slechte voorwaarden.

Wat staat er in de Warmtewet?

De wet schrijft een aantal belangrijke punten voor, namelijk:

  • aan welke maximale tarieven wij ons moeten houden voor het leveren van warmte;
  • wanneer wij iemand mogen afsluiten;
  • wanneer een huurder recht heeft op compensatie bij een storing;
  • wat er moet staan in de overeenkomst tussen een huurder en Zayaz als warmteleverancier. Bijvoorbeeld over de dienstverlening;
  • wat uw rechten en plichten zijn bij het meten van uw warmteverbruik;
  • de mogelijkheid om een meningsverschil tussen u en Zayaz over de levering van warmte bij een geschillencommissie voor te leggen.

Goed om te weten

De 'Individuele Leveringsovereenkomst Warmte' (waarin de afspraken staan tussen u en Zayaz als warmteleverancier) is onderdeel van uw huurcontract.
U krijgt een rekening voor de geleverde warmte in uw woning, uitgedrukt in gigajoule. Daarnaast betaalt u vaste kosten en meetkosten.
Bekijk de tarieven voor 2019 >>

Meer informatie

U leest meer in de algemene voorwaarden. Of kijk op de website van ConsuWijzer.