Bezwaar maken

U kunt tot 1 juli bezwaar maken tegen de huurverhoging van 2020. Dat kan zodra u de brief van ons heeft gekregen. En alleen als u hiervoor een geldige reden heeft. Welke redenen dit zijn, en hoe u bezwaar kunt maken, leest u hieronder.

Redenen voor bezwaar

Dit zijn de geldige redenen voor bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging:

  • Uw huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uit die geldt volgens de wettelijke puntentelling.
  • Uw huurprijs stijgt met meer procenten dan officieel is toegestaan.
  • De huurverhoging is door de Huurcommissie tijdelijk verlaagd omdat uw woning ernstige onderhoudsgebreken vertoont (die nog niet zijn verholpen).
  • U betaalt een totale huurprijs, waar alle andere kosten (bijvoorbeeld voor gas, licht en water) ook in zitten.
  • U heeft het voorstel voor de huurverhoging pas na 1 mei 2020 van ons gekregen.
  • U heeft bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Lees meer hieronder.

Bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging

U kunt tot 1 juli 2020 bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging als:

  • het gezamenlijk inkomen van 2018 op de inkomensverklaring niet klopt. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd. Wij vragen dan een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.
  • uw inkomen achteruit is gegaan in 2019, waardoor u in een andere inkomensgroep valt. U moet dit aantonen met een inkomensverklaring over 2019 (vanaf juni 2020 beschikbaar bij de Belastingdienst) én een uittreksel Gemeentelijke Basisregistratie Personen, waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres staan ingeschreven. Dit uittreksel kunt u online opvragen via www.s-hertogenbosch.nl.
  • u onder de uitzonderingsregels valt voor chronisch zieken en gehandicapten, of als 1 of meer van de bewoners op 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, of als uw huishouden op 1 juli 2020 uit 4 of meer personen bestaat.
  • U kunt géén bezwaar maken als uw inkomen in 2020 is gedaald. Want de Belastingdienst stelt deze inkomensdaling pas definitief vast in juni 2021. U kunt vanaf dat moment wel huurverlaging aanvragen.

U kunt hier online bezwaar maken

Heeft u bezwaar gemaakt en wilt u dat bezwaar weer intrekken? Dat kan ook via dit formulier.

U kunt ook mailen naar bezwaarformulier@zayaz.nl. Liever per brief? Dat kan ook. Stuur uw brief dan naar Zayaz, Postbus 488, 5201 AL 's-Hertogenbosch ter attentie van de Zayaz Klantenservice.

Ontvangstbevestiging

Nadat uw bezwaar is ingediend, krijgt u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. U heeft dan tot uiterlijk 31 juli de tijd om de benodigde bewijslast naar ons op te sturen.

Bezwaar terecht of niet terecht

Blijkt dat uw bezwaar terecht is, dan passen wij uw huurverhoging aan. Is uw bezwaar niet terecht? Dan leggen wij uit hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen. En vragen wij u het bezwaar schriftelijk in te trekken.

U heeft dan tot uiterlijk 8 augustus de tijd om uw bezwaar in te trekken. Wilt u uw bezwaar niet intrekken? Dan zijn wij verplicht om uw bezwaar door te sturen naar de Huurcommissie.

Huurcommissie

Vinden wij uw bezwaar onterecht en besluit u uw bezwaar niet in te trekken? Dan zijn wij verplicht om uw bezwaar door te sturen naar de Huurcommissie. Dit kan tot en met 11 augustus.

Procedure Huurcommissie

De Huurcommissie doet een uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging. Deze procedure kost € 25. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan hoeft u deze kosten niet te betalen.