Duurzame buurten

Wij willen het wonen voor huurders gezond, comfortabel en betaalbaar houden. En tegelijkertijd bijdragen aan een groen en leefbaar Den Bosch. Dus samen met bewoners én onze partners in de stad gaan we voor duurzame huizen en buurten! U leest hier onze ambities, en de stappen die we zetten om die waar te maken.

Natuurlijk groen dichtbij

Ons klimaat verandert. Steeds vaker hebben we te maken met extreem weer, zoals hoosbuien, hitte en storm. Meer groen in tuinen en buurten helpt! Groen zorgt voor een schonere lucht, meer ruimte voor wegstromend regenwater en minder hitte.

Onze ambitie voor 2050

"Onze woningen staan in wijken waar groen en natuur vanzelfsprekend is. Voor en van iedereen én altijd in de buurt. De natuur is onze belangrijkste bondgenoot. Zij houdt de lucht schoon, de omgeving verrassend en het leefklimaat gezond. Groene, levendige buurten waar je gezond speelt, ontspant, werkt en woont."

Wat wij daarom nú doen

 • We willen daken zoveel mogelijk gebruiken voor het opwekken van (duurzame) energie. Daarom zetten we in op zonnepanelen als we huizen opknappen of nieuw bouwen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van groene daken.
 • Als we in een buurt huizen renoveren, koppelen we zoveel mogelijk de regenwaterafvoer af van het gewone riool. Zo voorkomen we verdroging in de buurt. En bij grote hoosbuien overstroomt het riool niet.
 • Bij al onze projecten – of het nu gaat om nieuwbouw of verduurzaming: we kijken altijd hoe we de dieren in de buurt kunnen helpen. Vaak komen we in buurten beschermde diersoorten tegen, zoals gierzwaluwen en vleermuizen. We hangen speciale kasten voor hen op.
Wat u kunt doen
 • Maak de tuin zo groen mogelijk! Kies voor gras en plantjes. Op Huisje Boompje Beter staan tips om uw tuin te vergroenen. Ook staan er tips voor verschillende soorten tuinen.

 • Niet iedereen heeft een voortuin. Grenst uw huis direct aan de (stenen) stoep? Misschien is een geveltuintje iets voor u!
 • Wilt u de tuin mooi maken, maar heeft u niet het juiste gereedschap? Leen het gratis bij Tuingereedschap Uitleenservice.
Heeft u ideeën voor meer groen in de buurt? Wij denken graag mee!

Schoon en energiebewust

Duurzame energiebronnen zoals zon en wind veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig uitstoot van CO². Bovendien: deze energie raakt nooit op. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van zulke fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering.

Onze ambitie voor 2050

"Alle Bossche woningen en wijken zijn vrij van fossiele brandstoffen. In de stad wordt meer dan genoeg hernieuwbare energie opgewekt voor onszelf en voor huurders. Daarnaast verplaatsen we ons volledig uitstootvrij. Net zoals onze partners en bewoners van de stad. Zo houden we wonen gezond, comfortabel en betaalbaar voor iedereen."

Wat wij daarom nú doen

 • Onze nieuwbouw doen we zo energiezuinig mogelijk. We bouwen ook zéér energiezuinige woningen (vergelijkbaar met nul-op-de-meter), bijvoorbeeld in De Lanen (Rosmalen).
 • Bij bestaande woningen zetten we tijdens onderhouds- en renovatieprojecten in op betere isolatie.
 • We gaan voor vergroening én meer schone energie in Den Bosch door zonnepanelen te leggen. Dat doen we bij nieuwbouwwoningen, maar ook als we huizen verduurzamen. Daarnaast onderzoeken we in een pilot hoe we – na 2020 – zonnepanelen aan kunnen bieden aan zoveel mogelijk huurders die dat willen, en die in een huis wonen dat hiervoor geschikt is.
 • Wij werken mee aan de aanvraag van de gemeente 's-Hertogenbosch en bewoners van de wijk 't Zand om proeftuin te worden in het kader van de landelijke 'Proeftuin Aardgasvrije Wijken'. Wij trekken hierin op met collega-corporaties BrabantWonen, woonstichting Charlotte van Beuningen én netbeheerder Enexis. Kijk op www.ecozand.nl voor meer informatie.
 • Onze algemene ruimten voorzien we zoveel mogelijk van energiezuinige LED-verlichting, die werkt op groene energie.
Wat u kunt doen
 • Zet uw thermostaat 's nachts of als u weg bent een paar graden lager. Houd tussendeuren goed dicht.
 • Douche niet meer dan 5 minuten. Wist u dat in bad gaan ongeveer 3 keer zoveel water en energie kost als 5 minuten douchen?
 • Vervang oude gloeilampen door LED-lampen. LED is tot wel 7 keer zuiniger!
 • Kies voor groene stroom, opgewekt door zon en wind. Kijk op deze website voor de beste aanbieder.
 • Kijk eens op www.klimaatgids.nl voor meer informatie over energie besparen, zonnepanelen en andere duurzame oplossingen voor in en rond het huis.

Goed omgaan met materialen

Het is ook belangrijk om te kiezen voor producten die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat begint bij het kopen van spullen en eindigt bij het weggooien ervan.

Onze ambitie voor 2050

"Wij werken 100% circulair. Producten en grondstoffen worden niet weggegooid, maar gerecycled en hergebruikt door onszelf en onze partners. Als we materialen nieuwe materialen gebruiken, zijn dat natuurlijke en gezonde materialen die aarde, mens en dier niet belasten."

Wat wij daarom nú doen

 • We proberen panden die leeg staan en nog goed zijn, een nieuwe bestemming te geven. En sloop te voorkomen. Zo bouwden we in de afgelopen jaren ons oude kantoor aan de Ketsheuvel én de voormalige Bartenkerk om tot woningen.
 • We werken samen met initiatiefgroep Boschgaard. Zij herontwikkelen het voormalige buurthuis De Patio tot een plek om te wonen, waar ook ruimte is voor buurtactiviteiten. Daarbij hergebruiken zij zoveel mogelijk materialen. Kijk meer informatie op de website van Boschgaard.
 • We gebruiken steeds meer en vaker materialen die het milieu niet of minder belasten, zoals hout met FSC-keurmerk.
 • We gebruiken milieuvriendelijke middelen voor het schoonmaken van de algemene ruimten in onze complexen.
 • We scheiden afvalmaterialen zoveel mogelijk.
Wat u kunt doen

 • Geef afval een tweede kans. Als u uw afval goed scheidt, kan er nog veel hergebruikt worden.
 • De kringloop is vaak blij met de spullen die u niet meer gebruikt. Op de website van de afvalstoffendienst ziet u waar u met welk afval terechtkunt.
 • Vraag uzelf af of u de spullen werkelijk (nieuw) nodig heeft. Er zijn verschillende websites voor het ruilen of lenen van spullen. Dat is ook nog eens goed voor de portemonnee! Kijk bijvoorbeeld eens op www.peerby.com.
 • Koopt u iets nieuws? Kies dan zo veel mogelijk voor spullen die gemaakt zijn van maar 1 soort materiaal. Deze kunnen later beter worden hergebruikt.
 • Gebruik milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Wonen naar uw behoefte

We willen dat iedereen mee kan doen. Ook nu, ook als het gaat om verduurzamen. En we willen dat iedereen mee kan profiteren. Van een fijnere woning, een fijnere buurt, een fijnere stad.

Onze ambitie voor 2050

"Wonen op een manier waarbij ruimte is om te leven. In een woning die precies bij de bewoner past. Een gezond, prettig en betaalbaar huis. In een gezellige straat, in een aantrekkelijke buurt. Wonen hoe en waar dit gewenst is. En met wie. Nu en later."

Wat wij daarom nú doen

 • Extra aandacht voor gezond en fijn wonen als we huizen opleveren, bijvoorbeeld na nieuwbouw of renovatie. Bewoners krijgen een WoonWijzer met uitgebreide uitleg over hoe zij het beste kunnen omgaan met nieuwe (duurzame) installaties in huis.
 • We zetten geregeld energiecoaches in. Bijvoorbeeld voor mensen die in een Zéér Energiezuinige woning (vergelijkbaar met nul-op-de-meter) gaan wonen.
 • Een jaarlijkse geveltuintjesactie in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch en collega-corporaties. Grenst uw voortuin ook aan een stenen stoep? Misschien is een geveltuintje ook iets voor u.
 • We experimenteren met nieuwe woonvormen. Daarmee kijken we of (en hoe) we beter aansluiten op de woonvraag van mensen. Want die verandert: lang niet iedereen wil wonen in een standaard eengezinswoning. En steeds meer mensen willen zelf mee bouwen of ontwikkelen. Op Minitopia geven we bewoners én onszelf de ruimte om te experimenteren.
Wat u kunt doen
 • Kijk eens op Gezond wonen. Dit is een website met praktische tips hoe u uw woning gezond houdt door goed te ventileren en verwarmen. Zo houdt u vocht en schimmel buiten de deur.
Zayaz werkt aan duurzaam en betaalbaar wonen in 's-Hertogenbosch. Dat doen we uiteraard niet alleen. Met de gemeente 's-Hertogenbosch, het SHP en de andere Bossche corporaties sloten wij in 2018 een duurzaamheidsakkoord. Daarin staan onze gezamenlijke doelen benoemd.

Tuintips

Nederlands bekendste tv-tuinman Lodewijk Hoekstra geeft 5 tips om de tuin met weinig geld groener te maken:

Groene daken

Om meer groen in de wijk te krijgen startten we een pilot groene daken. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk het hieronder: