Energielabels

Energielabels worden steeds belangrijker. Bijvoorbeeld omdat ze een rol spelen in het bepalen van onze verduurzamingsplanning. Tegelijkertijd is de registratie van energielabels voor een deel van onze woningen verlopen. Hoog tijd dus voor een update! Op deze pagina leest u er meer over.

Wat is een energielabel?

Het energielabel van een woning laat zien:

  • of een woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie);
  • welke isolatie is toegepast in de woning;
  • hoe de woning energiezuiniger kan worden;
  • of de woning makkelijk van het gas af kan.


Energielabels: zo worden ze bepaald

Het opnemen van energielabels gebeurt door gecertificeerde en onafhankelijke energieadviseurs. Zij bepalen een energielabel op basis van de bouwkundige kenmerken én de installaties in een woning. Denk aan:
  • Ligging: of het gaat om een tussenwoning, hoekwoning, appartement, portiekwoning of eindwoning maakt hierin veel verschil. Maar er wordt ook gekeken naar de oriëntatie ten opzichte van het zuiden.
  • Isolatie: hierbij telt dak- en gevelisolatie zwaarder mee dan vloerisolatie. Daarnaast wordt natuurlijk ook gekeken naar aanwezigheid van enkel- en dubbelglas.
  • Installaties: hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar leeftijd en type cv-ketel, elektrische boiler en aanwezigheid van zonnepanelen of zonneboilers, etc.
  • Ventilatie: natuurlijk of mechanisch.
  • Etc.
Er zijn ook kenmerken die minder of géén invloed hebben op het energielabel. Bijvoorbeeld eventuele tocht bij ramen. Maar ook uw eigen energieverbruik telt niet mee: of u nu veel of weinig verbruikt, daar wordt het energielabel niet beter of slechter van.

Het adviesbureau voor energielabels waar wij mee samenwerken is INNAX Woningen B.V.


Specifiek

Er zijn dus veel kenmerken van een woning die samen het energielabel bepalen. Waarbij het ene kenmerk zwaarder weegt dan het andere, maar niet één kenmerk allesbepalend is. Daardoor kan een woning met bijvoorbeeld enkelglas op de bovenverdieping uitkomen op een energielabel B of C. En zie je dus ook dat een energielabel heel specifiek is voor een woning. Waardoor woningen binnen één complex verschillende energielabels kunnen hebben, ook als ze veel op elkaar lijken.


10 jaar geldig

Als een energielabel eenmaal is opgenomen en geregistreerd, blijft de registratie 10 jaar geldig. Let op: in de afgelopen jaren is de manier waarop een energielabel wordt berekend, wel 3 keer veranderd. Het is niet zo dat wanneer de meetmethodiek wijzigt, alle woningen opnieuw een energielabel krijgen. Als eenmaal een energielabel voor een woning is bepaald, blijft het 10 jaar geldig. Ongeacht of er in de tussentijd een nieuwe meetmethodiek komt.


Geldige registratie voor nieuwe huurder

Komt er een nieuwe huurder in een woning? Dan checken wij op dat moment de registratie van het energielabel. Is die nog geldig? Dan gebeurt er niets. Is de registratie verlopen? Dan laten we de woning opnieuw opnemen. Zo zorgen we ervoor dat elke nieuwe huurder een energielabel krijgt waarvan de registratie geldig is.

Op het afschrift staat dan vermeld om welk label het gaat, wanneer de registratie verloopt, plus een aantal kenmerken van de woning. Is het label na 1 januari 2021 is geregistreerd? Dan zit er ook een woningspecifieke toelichting bij. Bij oudere registraties is de toelichting meer algemeen en beknopt.


Effect op maximale huurprijs

Als een woning overgaat naar een nieuwe huurder, wordt bepaald wat de maximale huur voor die woning mag zijn. Om de maximale huur voor een woning te kunnen bepalen, zorgen we ervoor dat er een actueel geregistreerd energielabel is. En dan geldt: hoe beter het label, hoe meer WWS-punten, hoe hoger de maximale huur mag zijn. Als woningcorporatie vragen wij nooit die maximale huur. Dus de huurprijs die wij uiteindelijk vragen, ligt daar altijd (ruim) onder.

Een tussentijdse aanpassing van het energielabel – bijvoorbeeld omdat normen en/of de systematiek veranderen – kan effect hebben op de maximale huur. Die kan lager of hoger worden. Daarmee gebeurt er niet direct iets met de huurprijs die de zittende huurder betaalt, want die ligt standaard (ruim) onder de maximale huurprijs. Dus: een verslechtering van het energielabel kan er hooguit voor zorgen dat de marge tussen de maximale huurprijs en de huurprijs die de zittende huurder betaalt, kleiner wordt. En is dus geen reden voor huurverlaging. Wij toetsen elk jaar of onze verhuringen binnen de maximale huurprijs blijven.


Energielabelregistratie verlopen: tijd voor een vernieuwing!

De afgelopen jaren hebben wij een vertraging opgelopen met de registratie van de energielabels voor onze woningen. Wij hebben ons vooral gericht op de wettelijke verplichting: zorgen voor een geldige energielabelregistratie als een nieuwe huurder in de woning komt. En een opgeknapte woning krijgt na oplevering ook standaard een nieuw energielabel. Maar daarbuiten was er onvoldoende aandacht voor het bijhouden van de registratie van energielabels.

Dit gaan we anders doen. Want we willen dat de registratie op orde is. Niet in de laatste plaats omdat we zien dat energielabels steeds belangrijker worden. Daarom starten we een vernieuwing. Ons doel: over maximaal 3 jaar helemaal "bij" zijn (en blijven) met de registratie van de energielabels voor al onze woningen.


Extra inspecties in 2023, 2024 en 2025

Tussen nu en 2026 gaan we veel woningen verduurzamen; daarvoor geldt dat ze na oplevering een nieuwe energielabel-registratie krijgen. Komt een woning pas later aan de beurt voor verduurzaming en/of is het energielabel nu al verlopen? Dan komt er een aparte inspectie. Dit betekent dat er na afgelopen jaar ook in 2024 en 2025 veel extra inspecties zullen plaatsvinden. Huurders van woningen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een brief als hun woning aan de beurt is.


Bekijk uw energielabel online

De energielabels voor alle woningen in Nederland worden geregistreerd in een landelijke database. Deze kunt u raadplegen via www.energielabel.nl. Met behulp van uw postcode en huisnummer kunt u daar het energielabel voor uw woning bekijken. Krijgt u een foutmelding, of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Antwoord op veelgestelde vragen

Het energielabel van mijn woning is niet zichtbaar op www.energielabel.nl. Wat nu?

In de meeste gevallen betekent dit dat de registratie van het energielabel verlopen is. Dit is op zich niet erg. Uw woning krijgt binnen afzienbare tijd een nieuw energielabel (zie toelichting hierboven op deze pagina). Wilt u alvast het oude energielabel inzien? Neem dan even contact met ons op.

Woont u in een flexwoning, monument of woonwagen? Deze woningen zijn een uitzondering: hiervoor geldt geen energielabel verplichting. Dat betekent ze in veel gevallen géén energielabel hebben (en ook niet krijgen). Voor de woningwaardering (om de maximale huur te kunnen bepalen) wordt in deze situaties uitgegaan van het bouwjaar van de woning.

Het energielabel van mijn woning is niet meer geldig. Wat betekent dit voor mijn huurprijs?

Dit betekent niet direct iets voor uw huurprijs, die blijft hetzelfde. Totdat uw woning een nieuwe registratie krijgt, wordt uitgegaan van het bouwjaar. Het kan zijn dat wanneer uw woning een nieuwe energielabelregistratie krijgt, deze anders is dan de oude registratie. Ook dit heeft in de meeste gevallen géén effect op de huurprijs die u betaalt. Zie ook de toelichting hierboven op deze pagina.

Het energielabel op www.energielabel.nl is anders dan het energielabel dat ik van Zayaz heb gekregen. Hoe kan dat?

In de meeste gevallen komt dit doordat het energielabel is opgenomen op basis van een inmiddels verouderde methodiek (2020 of eerder). Om het label dan toch via websites te kunnen ontsluiten, zet EP Online (= de database die de bron is voor websites zoals www.energielabel.nl) het label om naar een online label. Daarbij houden zij rekening met slechts een beperkt aantal woningkenmerken (en dus niet allemaal!). Het online label geeft dus een selectief beeld van de woning. Het label dat bij ons bekend is, is gebaseerd op álle opgenomen woningkenmerken. En kan daardoor dus anders uitpakken dan het label dat EP online (bijvoorbeeld via www.energielabel.nl) laat zien.

Een voorbeeld: een woning is in 2017 geregistreerd op energielabel C. Deze registratie is nog geldig want: een energielabel is 10 jaar geldig. Toch toont www.energielabel.nl een ander energielabel (bijvoorbeeld E). Dat komt dan omdat slechts een beperkt aantal kenmerken zoals die in 2017 zijn opgenomen, wordt gebruikt om het online label te bepalen. Met als resultaat een ander label dan dat wat in 2017 is afgegeven (en in ons systeem staat). Terwijl aan de kenmerken van de woning zelf in de tussentijd niets veranderd is.

Het energielabel van mijn buurman is anders dan dat van mij, terwijl onze woningen hetzelfde zijn. Hoe kan dat?

Een energielabel is heel specifiek voor een woning. Daardoor kan het gebeuren dat woningen binnen één complex of woongebouw verschillende energielabels hebben, ook als ze heel erg op elkaar lijken. Zie ook de toelichting hierboven op deze pagina.

Het is ook mogelijk dat de labels voor de woningen op verschillende manieren zijn berekend. Want de meetmethodiek en regelgeving voor energielabels is de laatste jaren meerdere keren veranderd. Daarom hebben sommige woningen een energielabel, en andere een energie-index. De meetmethodiek die nu gebruikt wordt, geldt sinds 1 januari 2021. Is de ene woning vóór die datum, en de andere ná die datum opgenomen? Dan kun je verschillende uitkomsten krijgen qua energielabel.

Goed om te weten: wanneer de regelgeving en meetmethodiek verandert, is het niet zo dat alle woningen opnieuw een energielabel krijgen. Als eenmaal een energielabel voor een woning is bepaald, blijft het 10 jaar geldig. Ook als er tussentijds nieuwe regels komen.

Het energielabel van mijn woning is niet meer geldig of klopt volgens mij niet. Wat betekent dit voor het verduurzamen van mijn woning? Kom ik wel aan de beurt?

Wanneer een woning aan de beurt komt voor verduurzaming, wordt niet 1 op 1 bepaald door het energielabel van die ene woning. Dus als de registratie van uw energielabel verloopt, of het label niet meer precies klopt, heeft dat niet direct invloed op de planning van de verduurzaming. Lees meer over deze planning.

Mijn woning heeft een vrij goed energielabel (B/C) maar is volgens mij niet goed geïsoleerd en/of er zit nog enkelglas. Hoe kan dat?

Het energielabel wordt bepaald door onafhankelijke en gecertificeerde adviseurs, die voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor energielabeling. Zij kijken naar heel veel kenmerken van een woning (zie ook de toelichting hierboven op deze pagina). Het ene kenmerk weegt hierbij zwaarder dan het andere, maar niet één kenmerk is allesbepalend. Daardoor kan een woning met bijvoorbeeld enkelglas op de bovenverdieping uitkomen op een energielabel B of C.

In de toelichting op mijn energielabel staat dat mijn woning een bepaalde hoeveelheid aan kWh/m2 verbruikt. Wat betekent dit getal?


Het aantal kilowattuur (kWh) per vierkante meter (m2) is anders dan je werkelijke energieverbruik. Het getal zegt iets over het gemiddelde energieverbruik van je woning. Dus hoeveel energie je ongeveer nodig hebt om deze woning normaal te verwarmen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de apparaten die je gebruikt of hoe warm jij je huis zelf wilt hebben. Misschien heb je ’s nachts graag de verwarming aan. Of heb je veel apparaten met een hoog energieverbruik. Uiteindelijk zijn dat de dingen die bepalen hoeveel energie je werkelijk verbruikt.

Hoe lager het aantal kWh/m2, des te minder energie is er gemiddeld nodig om je woning te verwarmen. Je hebt dan automatisch ook een beter energielabel.

Het aantal kWh/m2 op je energielabel wordt onder andere bepaald door:

• het bouwjaar en de oppervlakte van je woning;
• welke vaste installaties je hebt, zoals cv/ warmtepomp/ mechanische ventilatie;
• ligging van je woning (veel of weinig zon);
• de isolatie van dak, vloer, gevel en ramen.

Ik wil zien hoe het energielabel voor mijn woning tot stand is gekomen. Welke informatie kan Zayaz mij geven?

U kunt bij ons terecht voor een afschrift waarop het energielabel voor uw woning vermeld staat. Ook als die registratie verlopen is. Op het afschrift staat naast het label ook altijd wat aanvullende informatie. Hoeveel informatie dat is, en hoe woningspecifiek die is, hangt af van wanneer het energielabel is geregistreerd.

Algemeen geldt: hoe recenter, hoe uitgebreider. Want de meetmethodiek (en ook de manier van rapporteren) is nogal eens veranderd de afgelopen jaren. Is het energielabel voor uw woning geregistreerd na 1 januari 2021? Dan hebben wij van INNAX een afschrift gekregen met uitgebreide woningspecifieke informatie, dat we met u kunnen delen. Maar de rapporten van vóór die datum zijn een stuk beknopter en algemener. In dat geval moeten wij – en dus ook u als huurder – het helaas doen met minder detailinformatie. Daar kunnen wij niets aan veranderen. Pas als de registratie van het energielabel verloopt en het opnieuw wordt opgenomen, komt er ook een nieuw (uitgebreider) rapport.

Meer informatie over hoe een energielabel tot stand komt, staat in de toelichting hierboven op deze pagina.

Mijn energielabel klopt volgens mij niet, wat moet ik doen?

Als de registratie van het energielabel verlopen is, dan wordt uw woning binnen afzienbare tijd opnieuw geïnspecteerd. U krijgt een brief als uw woning aan de beurt is. Als uw woning in 2023 werd verduurzaamd of in 2024 of 2025 wordt verduurzaamd, is dát het moment voor een nieuwe inspectie.

Is de registratie van het energielabel nog geldig, maar heeft u gegronde redenen om aan te nemen dat het echt niet klopt? Dan kunt u dit bij ons melden. Wij zullen uw melding beoordelen, en kunnen u extra uitleg geven over de totstandkoming van uw energielabel.

Als u onze toelichting onvoldoende vindt, dan kunt u het energielabel laten toetsen bij de Huurcommissie.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het energielabel van uw woning. Wij helpen u graag!