Huurdersbelangenvereniging

De Huurdersbelangenvereniging (HBV-Zayaz) is één van onze belangrijkste partners. Met de HBV-Zayaz praten we over onderwerpen die al onze huurders aangaan.

HBV-Zayaz is een onafhankelijke partij, voor de huurders van Zayaz. Bij de HBV kunnen huurders terecht voor informatie en ondersteuning bij huurderszaken.

Samen met de huurdersbelangenvereniging investeerden we de afgelopen jaren om breder het geluid van de huurder te laten doorklinken. Als het gaat om strategische kwesties, betrekken we de HBV-Zayaz steeds nadrukkelijker aan de voorkant.

Of het nu gaat om beleidsvoorstellen, vastgoedprojecten, of ons sociaal-maatschappelijk beleid, De HBV-Zayaz denkt vaak kritisch met ons mee. We voeren regelmatig overleg en nemen hun advies mee in onze plannen.

Bestuur HBV-Zayaz

Het bestuur van de HBV-Zayaz wordt gevormd door:
  • Voorzitter: Corry van den Wildenberg
  • Vice-voorzitter: Bert Rutten
  • Secretaris: Joop Bierings
  • Penningmeester: Ad Lapien
  • Bestuurslid: Jeanette Thelen
  • Bestuurslid: Gerard Slegers
Kijk voor meer informatie over de HBV-Zayaz op hun eigen website.

Ik wil meteen naar...

De website van de HBV-Zayaz