Onze bestuurder

Zayaz heeft een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De keuzes die het bestuur maakt, moeten in lijn zijn met de statuten en reglementen. De bestuurder is hiervoor eindverantwoordelijk en heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om onze governancewijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op onze organisatie.

Wie is onze bestuurder?

Met ingang van 1 april 2023 is Charlotte Beukeboom - van Woerkum onze bestuurder. Vanaf dezelfde datum is het waarnemend bestuur, Simone van Raak en Will Simons, teruggetreden.

Beloning

De beloning van de bestuurder valt binnen de normen die de Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt voor de maximumsalarissen van corporatiebestuurders.