Aan de Zuiderparkweg realiseerden we nieuwbouw. Die bestaat uit een hostelAl in 2009 besloot de gemeenteraad dat er een aantal zogenoemde "hostels" in 's-Hertogenbosch komt. Deze hostels moeten passende huisvesting bieden voor (dakloze) mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Met intensieve zorg en begeleiding. en een woongebouw met 20 sociale huurwoningen. Wij voeren dit project uit samen met zorginstellingen Reinier van Arkel en Novadic Kentron en de gemeente 's-Hertogenbosch.

Voor wie bouwen we?

Of je nu jong of oud, vitaal of kwetsbaar bent: iedereen woont het liefst op een eigen plek. In 's-Hertogenbosch komt iedereen daarvoor in aanmerking. Daarom werken Zayaz, Reinier van Arkel, Novadic Kentron en de gemeente samen aan de realisatie van dit nieuwbouwcomplex.

Locatie

We ontwikkelden 2 gebouwen aan de Zuiderparkweg (eerdere nummers 284/286). Deze plek ligt naast lunchcafé 'In de Roos'.

Wat we bouwen

De nieuwbouw bestaat uit 2 gebouwen: één gebouw met 20 sociale huurappartementen en één gebouw met een hostelfunctieAl in 2009 besloot de gemeenteraad dat er een aantal zogenoemde "hostels" in 's-Hertogenbosch komt. Deze hostels moeten passende huisvesting bieden voor (dakloze) mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Onder toezicht, en met intensieve zorg en begeleiding.. Daar is plek voor gemiddeld 30 mensen met een chronische drugs- of alcoholverslaving en een psychische ziekte. Zij krijgen hier 24-uurs zorg, intensieve begeleiding en toezicht. De bedoeling van hun verblijf is dat ze toewerken naar een meer zelfstandig leven.

Bekijk de verhuurbrochure voor de huurappartementen.

Waarom komt er een hostel?

Dit tweede hostel is nodig omdat de doelgroep niet in één hostel op te vangen is.

Al in 2009 besloot de gemeenteraad dat er een aantal hostels in 's-Hertogenbosch komt. Deze moeten passende huisvesting bieden voor (dakloze) mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek.

Inwoners van ?s-Hertogenbosch hebben mee kunnen denken over een geschikte plek. Zij konden zich aanmelden voor een werkgroep, klankbordgroep en stuurgroep. In 2010 zijn 2 plekken gekozen: aan de Zuiderparkweg en de Van Broeckhovenlaan.

Het hostel aan de Van Broeckhovenlaan is gerealiseerd in 2014. In 2010 is gestart met de voorbereiding van het tweede hostel aan de Zuiderparkweg.

Samen met de omgeving

Samen met omwonenden: de beheergroep

Wij vinden het belangrijk om de omgeving te blijven betrekken.Dat doen we bijvoorbeeld met de beheergroep. Hierin maken omwonenden een beheerplan voor de omgeving van het hostel. Samen met de gemeente, politie, Zayaz, Farent, Novadic-Kentron en Reinier van Arkel. Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld veiligheid, het voorkomen van overlast en het hebben van een aanspreekpunt voor klachten. De beheergroep komt bij elkaar in aanloop naar de komst van het hostel, maar ook wanneer het straks in gebruik genomen is.

Heeft u vragen over de beheergroep? Stel ze hier!

Samen met de omgeving: werkgroep inrichting buitenruimte

Direct omwonenden konden meedenken over het plan voor de inrichting van de buitenruimte van de nieuwbouw. Dat kon in de werkgroep inrichting buitenruimte. Samen met de werkgroep kwamen we tot het uiteindelijke inrichtingsplan. Het ging dan bijvoorbeeld over de keuze voor bestrating en verlichting. Ook kwam aan de orde welke bomen er komen en waar deze komen te staan. De mogelijkheden van richting waarin je moet rijden en de bereikbaarheid van het terrein waren ook onderwerpen van het inrichtingsplan.

Het inrichtingsplan was onderdeel van de vergunningsaanvraag.

Bijeenkomsten

Op 10 september 2020 staat een nieuwe bijeenkomst van de beheergroep gepland.

12 december 2019 was er een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. Belangstellenden konden aan de hand van de informatiepanelen in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente, Zayaz, Novadic Kentron, Reinier van Arkel, de beheergroep en Cello. De informatiepanelen die te zien waren, staan onderaan deze pagina.

11 juli 2019 kwam de beheergroep bij elkaar. Er waren 20 mensen: omwonenden en vertegenwoordigers van gemeente, Reinier van Arkel en politie. De gemeente heeft toegelicht wat de stand van zaken is in de bestemmingsplanprocedure en hoe dit traject verder gaat. Samen met Reinier van Arkel lichtten toe wat we samen met Zayaz en Novadic Kentron aan communicatie doen. De wijkraad Zuid informeert ook over de ontwikkelingen in hun nieuwsbrief en de wijkkrant.

Op 28 mei 2019 was de laatste bijeenkomst van de werkgroep Inrichting buitenruimte. Er waren zo'n 10 direct omwonenden. Zij werden meegenomen in de plannen voor de inrichting van de buitenruimte. Ideeën uit eerdere bijeenkomsten waren al zoveel mogelijk verwerkt in de plannen. De presentatie vind je onderaan deze pagina. De nieuwste opmerkingen uit de werkgroep nemen we mee in het uiteindelijke plan. Het volledige verslag van de bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.

15 mei 2019 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over het voorontwerpbestemmingsplan. De naaste omgeving van de nieuwbouw heeft hiervoor een uitnodiging gehad. Ook hebben we deze avond aangekondigd in de nieuwsbrief. Ook de informatie die we toen hebben laten zien, vindt u onderaan deze pagina.

27 maart 2019 was er een inloopbijeenkomst. Tussen de 100-130 belangstellenden hebben zich laten informeren over de stand van zaken en verdere planning en het proces. Onderaan deze pagina vind je de bestanden die we die avond hebben laten zien.

Blijf op de hoogte

Via een speciale nieuwsbrief informeerden we betrokkenen en geïnteresseerden wanneer er nieuwe ontwikkelingen waren. Nu de bouw is opgeleverd, stopt deze nieuwsbrief. Vanuit Reinier van Arkel wordt er periodiek nog een nieuwsbrief verstuurd. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via communicatie@reiniervanarkel.nl.

Meer informatie
U vindt meer informatie in de nieuwsbrieven en verslagen hieronder. Heeft u toch nog vragen? Stel ze gerust! Stuur een e-mail naar zuiderparkweg@zayaz.nl of gebruik dit formulier.

Nieuwsbrieven


Overige documenten