De Zuiderschans wordt gesloopt. Op dezelfde locatie komt een wooncomplex voor sociale huur met zorg dichtbij. Hier komen 83 zelfstandige appartementen en een apart gedeelte met 44 woningen voor mensen met dementie (beschermd wonen). Hier levert ouderenorganisatie Van Neynsel de zorg aan bewoners.

Wat gaan we bouwen?


Zelfstandige appartementen
Er komen in totaal 83 appartementen voor zelfstandig wonen met zorg dichtbij:
- 64 appartementen van 50 m2, met 1 slaapkamer
- 16 appartementen van 70 m2 met 2 slaapkamers

Van Neynsel kan (thuis)zorg bieden aan de bewoners van deze zelfstandige appartementen.

Beschermd wonen
Daarnaast komen er 44 woningen voor beschermd wonen. Hier komen 4 woongroepen met elk een aparte woonkamer. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer. Hier wonen alléén cliënten van Van Neynsel: mensen die vanwege hun dementie niet meer thuis kunnen wonen en een beschermde woonomgeving nodig hebben.

Partners van bewoners kunnen eventueel wonen in één van de 83 zelfstandige appartementen.

Doelgroep

U komt in aanmerking voor de appartementen als:

  • uw jaarinkomen minder is dan � 36.798 (peiljaar 2018), of:
  • uw jaarinkomen meer is dan � 36.798 (peiljaar 2018) en u meer dan 10 uur zorg per week nodig heeft.

WoonService

Wilt u in aanmerking kunnen komen voor één van de woningen in het nieuwe Zuiderschans? Zorg ervoor dat u ingeschreven staat bij WoonService!

Planning

Vanaf 24 juni lag de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage op het Stadskantoor. Eind september is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente.

De voorbereidende werkzaamheden voor de sloop zijn gestart. Deze duren naar verwachting tot half april 2020. In april 2020 willen we starten met de bouw. In het najaar van 2021 verwachten we de nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen. Natuurlijk zijn we nog wel afhankelijk van hoe verschillende procedures verlopen.

Samen met de omgeving

Wij vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de plannen. Daarom delen we regelmatig informatie met omwonenden. Bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten. Maar we organiseren ook workshops voor direct omwonenden waarbij ze meedenken over parkeren, ontmoeten, verbinding met het plein en het achtergebied.

Informatiebijeenkomsten

Op 28 november 2019 heeft sloopaannemer VSM meer verteld over de sloopwerkzaamheden.
Bekijk hier de informatie over de sloop van het gebouw >>

Op 17 april 2019 was er opnieuw een informatiebijeenkomst, waarin het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwbouw werd gepresenteerd. Tijdens eerdere bijeenkomsten hadden omwonenden hun reactie gegeven op de plannen. Dit leidde tot verschillende wijzigingen in het ontwerp.
Bekijk hier de informatieborden waarin het voorlopig ontwerp (en de wijzigingen) te zien zijn >>

Op 27 september 2018 was er een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden en betrokkenen.
Bekijk hier de informatieborden die toen te zien waren >>

Nieuwsbrieven


Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar zuiderschans@zayaz.nl om u aan te melden.

Impressie getoond tijdens informatiebijeenkomst april 2019

Impressie getoond tijdens informatiebijeenkomst september 2018